Vrei să vorbești cu un specialist GDPR? Sună la 0751 100 335.

Orientări privind aplicarea și stabilirea unor amenzi administrative

La data de 13.02.2018  Grupul de  lucru „ARTICOLUL 29” pentru protecția datelor cu caracter personal a adoptat orientările privind aplicarea și stabilirea unor amenzi administrative în sensul Regulamentului nr. 2016/679.

Acesta a convenit asupra unei înțelegeri comune a criteriilor de evaluare prevăzute la articolul 83 alineatul (2) din Regulament, pentru a obține o abordare coerentă asupra aplicării de amenzi.

Ne sunt prezentate astfel 4 principii care trebuie respectate de Autoritatea de Supraveghere în exercitarea competențelor. Acestea sunt menite a asigura corectitudinea evaluării fiecărei spețe în parte.

Ultima secțiune oferă orientări pentru autoritățile de supraveghere cu privire la modul de interpretare a faptelor individuale ale cazului având în vedere criteriile prevăzute la articolul 83 alineatul (2).

Având în vedere contextul furnizat de o astfel de evaluare, autoritatea de supraveghere va putea identifica măsura corectivă cea mai eficace, proporțională și disuasivă pentru a răspunde la încălcare.

Textul integral poate fi consultat AICI.

By | 2018-06-07T14:27:26+00:00 16 feb., 2018|Financial|0 Comments