La data de 13.02.2018  Grupul de  lucru „ARTICOLUL 29” pentru protecția datelor cu caracter personal a adoptat orientările privind aplicarea și stabilirea unor amenzi administrative în sensul Regulamentului nr. 2016/679.

Acesta a convenit asupra unei înțelegeri comune a criteriilor de evaluare prevăzute la articolul 83 alineatul (2) din Regulament, pentru a obține o abordare coerentă asupra aplicării de amenzi.

Ne sunt prezentate astfel 4 principii care trebuie respectate de Autoritatea de Supraveghere în exercitarea competențelor. Acestea sunt menite a asigura corectitudinea evaluării fiecărei spețe în parte.

Ultima secțiune oferă orientări pentru autoritățile de supraveghere cu privire la modul de interpretare a faptelor individuale ale cazului având în vedere criteriile prevăzute la articolul 83 alineatul (2).

Având în vedere contextul furnizat de o astfel de evaluare, autoritatea de supraveghere va putea identifica măsura corectivă cea mai eficace, proporțională și disuasivă pentru a răspunde la încălcare.

Textul integral poate fi consultat AICI.