Comunitatea DPOCategorie: Aspecte generaleCum se întocmește Registrul inventar al datelor cu caracter personal?
Isabelle Chelariu asked 9 luni ago

Bună ziua,
Sunt interesată să știu cum se întocmește un Registru inventar al datelor cu caracter personal pentru un SRL care desfășoară activitate în mediul online (blog, e-commerce) și o organizatie non-guvernamentală care desfășoară activitate online(blog, e-commerce), dar și offline (activități educative, culturale).
Vă mulțumesc,

1 Answers
Cerasela Huza answered 9 luni ago

Registrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal sau Cartografierea Datelor cu Caracter Personal, se regăsește la art. 30 al Regulamentului și e obligatoriu pentru marea majoritate a organizațiile care prelucrează date cu caracter personal, indiferent dacă sunt împuterniciți sau operatori.

Art. 30 alin (1) din Regulament menționează toate aspectele care trebuie incluse:

  1. numele și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale operatorului asociat, ale reprezentantului operatorului și ale responsabilului cu protecția datelor;

    2. scopurile prelucrării;

  2. o descriere a categoriilor de persoane vizate și a categoriilor de date cu caracter personal;
  3. categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, inclusiv destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
  4. dacă este cazul, transferurile de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională, inclusiv identificarea țării terțe sau a organizației internaționale respective și, în cazul transferurilor menționate la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, documentația care dovedește existența unor garanții adecvate;
  5. acolo unde este posibil, termenele-limită preconizate pentru ștergerea diferitelor categorii de date;
  6. acolo unde este posibil, o descriere generală a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate menționate la articolul 32 alineatul (1).
Carmen Dandu replied 8 luni ago

Acest Registru de prelucrare a datelor este un registru unic in care se trec toate operatiunile sau trebuie sa avem un registu pentru fiecare operator in parte?

Cerasela Huza replied 8 luni ago

Acest Registru de Prelucrare a Datelor cu caracter personal sau Cartografierea Datelor reprezinta un document unic, indiferent de persoana care operează datele sau de departament. Ca și recomandare, se poate ca mai multe persoane din cadrul aceleași instituții sau societate să lucreze pe registrul respectiv, în funcție de scopul prelucrării.