Discutăm în acest articol despre riscurile asociate cu utilizarea inteligenței artificiale în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

Introducere:

Inteligența artificială a devenit una dintre cele mai discutate tehnologii în ultimii ani, iar utilizarea sa în procesarea datelor personale a devenit tot mai frecventă. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu conceptul de inteligență artificială, aceasta este o ramură a informaticii care implică crearea de sisteme capabile să învețe și să îndeplinească sarcini fără a fi programate explicit pentru acestea. Aceste sisteme pot fi antrenate pentru a recunoaște modele și pentru a lua decizii cu ajutorul datelor de intrare.

Cu toate acestea, utilizarea inteligenței artificiale în procesarea datelor personale vine cu o serie de riscuri și probleme de protecție a datelor, iar acest articol va explora aceste aspecte în detaliu. Scopul acestei analize este să ofere o mai bună înțelegere a modului în care inteligența artificială poate afecta datele personale, protecția datelor personale, precum și să evidențieze riscurile implicate de utilizarea acesteia și măsurile care pot fi luate pentru a minimiza aceste riscuri.

Riscuri asociate cu utilizarea inteligenței artificiale

În ceea ce privește riscurile asociate cu utilizarea inteligenței artificiale în contextul protecției datelor cu caracter personal, există o serie de aspecte de care trebuie să ținem cont.

Primul dintre acestea este discriminarea, care poate avea loc atunci când algoritmii de inteligență artificială sunt instruiți să ia decizii bazate pe date istorice care au fost generate de sisteme de tipărire discriminatorii. Acest lucru poate duce la discriminarea unor grupuri vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă sau cele aparținând unor grupuri etnice sau rasiale.

Un alt risc important este cel al profilării, care poate avea loc atunci când datele personale sunt colectate și utilizate pentru a crea profiluri detaliate ale utilizatorilor. Aceste profiluri pot fi folosite pentru a lua decizii automatizate în ceea ce privește serviciile și produsele oferite, dar și în alte scopuri, cum ar fi analiza riscului sau detectarea fraudelor.

O altă problemă este legată de lipsa de responsabilitate și transparență a sistemelor de inteligență artificială, care pot fi greu de controlat și monitorizat. Acest lucru poate duce la o lipsă de încredere în sistemul în cauză și poate face ca utilizatorii să fie reticenți în a furniza datele personale necesare.

În plus, există riscuri asociate cu securitatea datelor și confidențialitatea, în special în ceea ce privește stocarea și transferul acestora. De asemenea, există riscul ca datele personale să fie folosite în mod incorect sau să fie dezvăluite către terțe părți fără acordul utilizatorilor.

Toate aceste riscuri ar trebui luate în considerare atunci când se utilizează inteligența artificială pentru procesarea datelor personale și ar trebui luate măsuri adecvate pentru a minimiza aceste riscuri.

Protecția datelor personale în conformitate cu GDPR

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) a fost creat pentru a proteja drepturile persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Acesta impune un set de principii care trebuie respectate de oricine prelucrează astfel de date, inclusiv în contextul utilizării inteligenței artificiale.

Aceste principii includ:

 • Legalitate, echitate și transparență: datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent în raport cu persoana vizată. Persoana vizată trebuie să fie informată cu privire la prelucrarea datelor și să i se ofere acces la informațiile referitoare la prelucrare.
 • Scopul limitat: datele cu caracter personal trebuie colectate și prelucrate numai în scopul specific, explicit și legitim pentru care au fost colectate.
 • Minimizarea datelor: datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopul pentru care sunt prelucrate.
 • Exactitate: datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, dacă este necesar, actualizate.
 • Stocarea limitată: datele cu caracter personal trebuie păstrate doar pentru perioada necesară în raport cu scopul pentru care au fost colectate și prelucrate.
 • Integritatea și confidențialitatea: datele cu caracter personal trebuie protejate împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale.
 • Responsabilitatea: cel care prelucrează datele trebuie să fie responsabil pentru respectarea acestor principii și să poată demonstra conformitatea cu ele.

Este important să se ia în considerare aceste principii în timpul dezvoltării și utilizării sistemelor de inteligență artificială pentru a se asigura că se respectă drepturile persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

Ai nevoie de ajutor în implementarea GDPR?
Apelează la serviciile noastre de consultanță GDPR online.

 • Îți evaluăm riscurile în cel mai mic detaliu

 • Te asistăm pas cu pas în implementare

 • Îți instruim angajații care prelucrează date

 • Îți oferim proceduri și documente tipizate

Inteligența artificială și măsurile tehnice și organizatorice pentru protecția datelor personale

Măsurile tehnice și organizatorice sunt esențiale pentru a proteja datele personale în utilizarea inteligenței artificiale. În primul rând, politica de confidențialitate trebuie să fie clară și accesibilă, pentru a informa utilizatorii cu privire la modul în care datele lor sunt colectate, stocate, prelucrate și utilizate de către AI.

Un alt aspect important este aplicarea principiului de „privacy by design„, care implică proiectarea și dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială cu confidențialitatea în minte, încă din faza de planificare. Acest lucru poate include utilizarea de date anonime sau pseudonimizate, reducerea cantității de date personale colectate, precum și utilizarea de tehnologii de criptare și de securitate.

Este important să se dezvolte proceduri și protocoale adecvate pentru evaluarea riscurilor și implementarea măsurilor de securitate și confidențialitate, cum ar fi evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA). De asemenea, se poate lua în considerare angajarea unui responsabil cu protecția datelor (DPO), care poate monitoriza utilizarea inteligenței artificiale și poate oferi sfaturi și asistență cu privire la protecția datelor personale.

Inteligența artificială și evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA)

Evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA) este un proces obligatoriu în cadrul GDPR și este deosebit de important în contextul utilizării inteligenței artificiale. DPIA este necesară pentru a evalua și identifica riscurile și amenințările asupra datelor cu caracter personal.

Atunci când se utilizează inteligența artificială, este important să se efectueze o DPIA, care poate fi realizată în etapele de planificare și dezvoltare a soluției. În timpul evaluării, ar trebui să se analizeze toate riscurile potențiale legate de procesarea datelor cu caracter personal, cum ar fi incertitudinea asupra rezultatelor AI sau incertitudinea privind exactitatea datelor de intrare.

DPIA ar trebui să includă o evaluare a impactului potențial asupra confidențialității și securității datelor, precum și o evaluare a riscurilor de discriminare sau de efecte negative asupra drepturilor și libertăților individuale. În plus, DPIA ar trebui să includă măsuri de mitigare a riscurilor identificate, precum și o evaluare a eficacității acestor măsuri.

În general, DPIA ar trebui să includă o descriere detaliată a procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv tipurile de date utilizate, scopurile și metodele de prelucrare, precum și o analiză a riscurilor asociate. Aceasta ar trebui să includă, de asemenea, o evaluare a impactului asupra indivizilor, precum și o analiză a măsurilor tehnice și organizatorice luate pentru a proteja datele.

În concluzie, DPIA este un instrument important pentru a evalua și identifica riscurile asociate cu procesarea datelor cu caracter personal utilizând inteligența artificială și pentru a dezvolta măsuri de protecție adecvate.

Rolul DPO și utilizarea inteligenței artificiale

Rolul DPO (Responsabil cu Protecția Datelor) este esențial în protejarea datelor cu caracter personal și în evaluarea riscurilor asociate cu utilizarea inteligenței artificiale. DPO-ul are responsabilitatea de a se asigura că organizatia respectă regulile de protecție a datelor și că riscurile asociate cu utilizarea inteligenței artificiale sunt evaluate și gestionate corespunzător.

DPO-ul ar trebui să aibă cunoștințe solide despre GDPR, precum și despre inteligența artificială și utilizarea acesteia în organizatie. DPO-ul ar trebui să se asigure că organizatia ia în considerare toate riscurile asociate cu utilizarea inteligenței artificiale și că se iau măsuri corespunzătoare pentru a le aborda.

DPO-ul trebuie să se asigure că organizatia are politici și proceduri clare pentru protecția datelor personale și că acestea sunt actualizate în mod regulat. În plus, DPO-ul ar trebui să colaboreze cu alte departamente din organizație, inclusiv cu departamentul IT, pentru a se asigura că toate măsurile tehnice și organizatorice necesare sunt luate pentru a proteja datele cu caracter personal și pentru a evita riscurile asociate cu utilizarea inteligenței artificiale.

În concluzie, DPO-ul are un rol esențial în protejarea datelor cu caracter personal în utilizarea inteligenței artificiale și trebuie să fie implicat în toate aspectele legate de protecția datelor în organizație.

Ai nevoie de DPO extern?
Lasă provocările GDPR în seama GDPR Complet – echipă de profesioniști cu expertiză juridică, expertiză în securitate IT și expertiză în managementul afacerilor

 • Exercităm funcția de DPO

 • Audităm și Implementăm

 • Instruim personalul

 • Comunicăm cu autoritatea

Corectitudinea (Fairness) în inteligența artificială

Fairness este un aspect important în utilizarea inteligenței artificiale, deoarece sistemele AI pot avea o serie de influențe și efecte nedorite asupra diferitelor grupuri de utilizatori sau asupra unor caracteristici ale acestora. În consecință, este important să se evalueze corectitudinea acestor sisteme în raport cu grupurile de utilizatori și să se ia măsuri pentru a asigura o utilizare echitabilă a acestora.

Metricile care pot fi utilizate pentru a evalua corectitudinea unui sistem AI includ:

 • Error rate – Aceasta măsoară proporția de clasificări greșite pentru fiecare grup de utilizatori în ceea ce privește un anumit atribut, cum ar fi rasă sau gen. Dacă există diferențe semnificative în ratele de eroare între grupuri, sistemul poate fi considerat nedrept.
 • Confusion matrix – Acesta este un tabel care arată numărul de adevărate pozitive, false pozitive, adevărate negative și false negative pentru fiecare grup de utilizatori. Această metrică poate fi utilizată pentru a evalua dacă există o discriminare în ceea ce privește clasificările făcute de sistem pentru fiecare grup.
 • Disparate impact – Aceasta măsoară dacă un sistem AI are un impact diferit asupra grupurilor de utilizatori în ceea ce privește un anumit atribut. De exemplu, dacă un sistem de împrumuturi refuză mai mulți utilizatori dintr-un anumit grup decât din altul, sistemul poate fi considerat nedrept.
 • Accesul la date – Este important să se ia în considerare accesul la date în evaluarea corectitudinii unui sistem AI. Dacă datele utilizate în antrenarea sistemului sunt în mod incorect părtinitoare sau incomplete, acest lucru poate duce la un sistem nedrept.

Pentru a asigura o utilizare corectă și echitabilă a inteligenței artificiale, este important să se evalueze corectitudinea sistemelor AI și să se ia măsuri adecvate pentru a îmbunătăți această corectitudine, dacă este cazul.

Concluzii

Utilizarea inteligenței artificiale implică o serie de riscuri privind protecția datelor cu caracter personal, precum discriminarea, profilarea, lipsa de transparență și responsabilitate. Pentru a proteja datele cu caracter personal în contextul inteligenței artificiale, este important să se aplice principiile GDPR și să se dezvolte politici de confidențialitate și securitate adecvate, precum și să se aplice principiul de „privacy by design”.

De asemenea, evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA) și rolul DPO sunt esențiale pentru evaluarea riscurilor asociate cu utilizarea inteligenței artificiale. În plus, se recomandă dezvoltarea și utilizarea de metrici pentru a evalua corectitudinea unui sistem AI.

În final, implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate poate ajuta la protejarea datelor cu caracter personal și asigurarea conformității cu GDPR în utilizarea inteligenței artificiale.

Update

Venim cu un update la această postare, mai exact un articol publicat în WIRED. WIRED analizează utilizarea algoritmilor de învățare automată în detectarea fraudelor și alte forme de automatizare a suspiciunii.

Pe măsură ce învățarea automată devine tot mai sofisticată, aceasta poate fi folosită acum pentru a detecta comportamente suspecte, precum și pentru a analiza seturi mari de date cu eficiență și precizie. În plus, datorită capacității sale de a procesa datele mai rapid decât oamenii, poate fi implementată în diferite domenii, cum ar fi sistemele de asistență socială și platformele de socializare. Deși există beneficii asociate cu utilizarea algoritmilor de învățare automată pentru detectarea suspiciunilor, există și riscuri potențiale. De exemplu, aceasta poate duce la acuzații false sau la identificări eronate, ceea ce ar putea cauza prejudicii imense persoanelor sau grupurilor de persoane.

Cele mai importante concluzii:
1. Învățarea automată este utilizată din ce în ce mai mult pentru detectarea fraudelor și pentru detectarea automată a suspiciunilor
2. Aceasta permite o analiză eficientă și precisă a unor seturi mari de date
3. Poate fi implementat în sistemele de asistență socială și în platformele de socializare
4. Printre riscurile potențiale se numără acuzațiile false sau identificările eronate, care ar putea cauza prejudicii imense
5. Beneficiile includ viteza și acuratețea în comparație cu procesarea umană

Echipa GDPR Complet are în componența sa, pe lângă avocați, juriști, specialiști GDPR și specialiști IT. Nu uitați că la bază suntem firmă IT, dezvoltatoare de soft, cu expertiză IT validată în proiecte internaționale de succes. Înțelegem cum funcționează inteligența artificială și care sunt riscurile cu privire la protecția datelor cu caracter personal, deci dacă ai nevoie de consultanță referitoare la protecția datelor cu caracter personal în contextul utilizării AI (și nu numai), nu ezita să ne contactezi la contact@gdprcomplet.ro.