Reglementarea domeniului protecției datelor cu caracter personal apare pentru prima oară în România prin Legea 677 din 21 noiembrie 2001 pentru a asigura protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Cerințele minime de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal sunt aprobate prin intermediul Ordinului 52/2002, iar stabilitatea unor măsuri și proceduri specifice care să asigure un nivel adecvat de protecție a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrărilor sunt stabilite prin Ordinul 75/2002.

Pentru a asigura respectarea acestor norme, în fiecare stat a fost înființată o Autoritate independentă de supraveghere a prelucrării și protecției datelor. În acest sens, prin intermediul Legii 102 din 3 mai 2005 a luat naștere Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Un domeniu specific de reglementare este cel al prelucrării datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, introdus inițial prin Legea 506/2004 și modificată ulterior prin Ordonanța de Urgență 13 din 24 aprilie 2012.

Alte domenii specifice de reglementare sunt:

Comerțul electronic, moderat prin Legea 365 din 7 iunie 2002;

Combaterea terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației ilegale, moderate prin Legea 146 din 10 iulie 2008;

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor în activitățile de prevenire, cercetare și combatare a infracțiunilor, precum și menținerea și asigurarea ordinii publice, moderate prin Legea 238/2009.