În toți acești ani, dar mai ales în 2020 și 2021, ne-am confruntat cu foarte multe întrebări referitoare la monitorizarea video. Am văzut multe plângeri și răspunsuri date de către ANSPDCP persoanelor vizate, persoane care însă erau confuze de răspunsul oferit.

Nu de puține ori am fost sunați și ni s-a cerut să explicăm ce vrea să spună de fapt Autoritatea în răspunsul oferit.

Pentru aceasta am considerat că ar fi util să scriem un mic articol prin care să explicăm tuturor persoanelor vizate interesate să depună o plângere la ANSPDCP, care sunt pașii de urmat. Am ales cazul monitorizărilor video și conformitatea / neconformitatea acestora întrucât acest sistem pare a fi cel mai deranjant pentru persoanele vizate din România.

Vreau să depun o plângere la ANSPDCP. Care sunt pașii de urmat?

În acest sens, prezentăm mai jos ce trebuie ținut minte atunci când dorim să raportăm o încălcare a drepturilor noastre referitor la date cu caracter personal, precum ar fi utilizarea în mod abuziv a unui sistem de supraveghere video:

Pasul 1- Incercarea soluționării amiabile.

  1. Este necesar să parcurgem o „procedură prealabilă” care constă în:

a. Adresarea unei solicitări scrise operatorului

Acest pas se refera la adresarea unei cereri scrise către operator, pentru a obține informații, acces la date, sau prin care se solicită ștergerea datelor înregistrate.

Chiar și înainte de a depune o plângere, ANSPDCP ne întreabă dacă am parcurs această etapă:

plangeri-sesizari-ANSPDCP AN

b. Așteptarea răspunsului operatorului.

În cazul în care primim un răspuns prin care ne este refuzată solicitarea, ne vom putea adresa la ANSPDCP.

Operatorul are obligația de a răspunde la solicitarea dumneavoastră în cel mult 30 de zile. În cazul în care nu primim nici un răspuns într-o lună de la data la care am făcut cererea, ne vom putea adresa ANSPDCP.

Foarte important: este imperios necesar să facem dovada în fața ANSPDCP a solicitării adresate, a răspunsului primit și să atașăm orice dovezi care ar putea veni în sprijinul argumentației noastre.

Pasul 2- Adresarea către Autoritatea de Supraveghere

  1. Adresarea către ANSPDCP

Unde pot fi depuse plângerile?

Conform Deciziei nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire şi soluţionare a plângerilor, plângerile pot fi depuse:

  • la registratura generală de la sediul ANSPDCP
  • sau pot fi transmise prin poştă, inclusiv cea electronică,
  • ori prin utilizarea formularului electronic, disponibil pe pagina de internet a ANSPDCP.

Noi, recomandăm utilizarea secțiunii dedicate pe website-ul autorității – Secțiunea Plângeri RGPD.

Ce este obligatoriu să conțină plângerea?

La depunerea plângerilor este obligatorie:

  • precizarea detaliată a obiectului acestora,
  • precizarea demersurilor întreprinse de petiţionar la nivelul operatorului reclamat sau al persoanei împuternicite reclamate, după caz,
  • prezentarea informaţiilor disponibile pentru susţinerea afirmaţiilor, precum şi anexarea de dovezi concludente, în măsura în care le deţine.

În cazul în care documentul final ar fi de dimensiuni foarte mari, putem face mențiunea că în cazul în care se dorește se pot prezenta pe larg orice alte aspecte / dovezi etc. prin adresa de email sau adresa de corespondență fizică.

Foarte important: Ce trebuie să reținem este că NU vor fi luate în considerare plângerile care nu precizează datele de identificare ale petiționarului. Astfel NU putem face plângeri anonime, acestea fiind clasate imediat.

De asemenea, este bine să formulăm plângerea foarte clar, întrucât dacă aceasta NU are un obiect clar determinat, este respinsă ca inadmisibilă!

Pasul 3 – Primirea răspunsului de la Autoritatea de Supraveghere

  1. Primirea răspunsului ANSPDCP

După primirea sesizării Autoritatea va putea demara o investigație sau va respinge motivat plângerea. În situația în care este demarată o investigație, persoana vizată (ex. petiționarul) va fi ținut la curent cu evoluția și rezultatele acesteia care îi vor fi comunicate în termen de 3 luni de când plângerea a fost admisibilă.

Dacă totuși am parcurs toți pașii și suntem nemulțumiți de răspunsul ANSPDCP, în informarea dată de ANSPDCP se va identifica și calea de atac pe care o putem urma (calea instanței de judecată).

Gânduri de final

Știm că standardul privind protecția datelor nu este întotdeauna respectat de către toți operatorii, știm că există abuzuri, indiferență iar uneori poate chiar rea voință. Unul din domeniile în care am identificat cele mai multe reclamații este acela al supravegherii video. Vezi lista de amenzi aplicate pentru neconformarea la GDPR atât persoanlor fizice cât și persoanelor juridice.

Prin acest articol ne-am propus să venim în sprijinul dumneavoastră pentru situația în care doriți să depuneți o plângere la ANSPDCP. Modalitatea sugerată de noi vă asigură șanse mai ridicate înspre soluționarea plângerii fără a fi respinsă ca inadmisibilă, fără solicitări suplimentare de clarificări din partea Autorității și mai ales în timpul cel mai scurt în care aceasta ar putea oferi răspunsul.

Pentru orice întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactați la contact@gdprcomplet.ro.