Comunitatea DPOCategorie: Drepturile persoanelor vizateSolicitare copii ale unor declarații de avere
IntrebariCursanti Echipa asked 6 ani ago

O persoană solicită unei instituții copii ale unor declarații de avere aparținând unui număr de 5 persoane din instituție, fără orice alte explicații și temei legal. Refuzul este justificat de prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal întrucât nu se cunoaște scopul și nu există acordul titularilor. Punct de vedere interpretare prevederile art. 5 alin. (1), lit b) si art. 15 din Regulament.

1 Answers
Cerasela Huza answered 6 ani ago

În acest caz nu este justificat un refuz, indiferent dacă se cunoaște sau nu scopul pentru o prelucrare ulterioară. Trebuie să aveți în vedere că declarațiile de avere ale funcționarilor publici sunt date cu caracter public.

Temeiul legal pentru această solictare este legea care reglementează statutul funcționarului public și cea care reglementează Declarațiile de avere.

Vă invit să citiți și răspunsul la întrebarea de mai jos:

https://gdprcomplet.ro/dwqa-question/informatiile-afisate-pe-site-ul-unei-institutiei-publice/