Comunitatea DPOCategorie: Institutii PubliceInformațiile afișate pe site-ul unei Instituției Publice
IntrebariCursanti Echipa asked 6 ani ago

Este legal să afișam lista cu consilierii și apartenența politică, fiind date sensibile?

Suntem obligați să afișam organigrama, care nu conține date personale. Dar dacă afișăm și statul de funcții (aparatul de specialitate) e legal?

2 Answers
Cerasela Huza answered 6 ani ago

Având în vedere că în speță este vorba despre o Instituție Publică și că aceste informații, prin natura lor, sunt informații cu caracter public, afișarea lor nu este o încălcare a Regulamentului.

În plus există obligații legale (HG, Ordin de Ministru, HCL, Regulament de Funcționare și Organizare, ROI, Proceduri de Lucru etc.) cu privire la publicarea anumitor informații de interes public. În astfel de cazuri se aplică în principal obligația legală și prevederile referitoare la publicitate informațiilor de interes public.

Trebuie văzut care sunt prevederile legale care stau la bază sau care vă obligă la acțiunile de publicare / prelucrare.

Dacă nu identificați nici o obligativitate în acest sens și dacă aplicați principiul minimizării datelor și informațiile, aceste date trebuie retrase din spațiul public.

Hilda Sumalan answered 6 ani ago

Pentru a fi în prezența unei prelucrări legale (afișarea listei cu consilierii și apartenența politică) este necesar a se aplica cel puțin una din condițiile prevăzute de GDPR. În mod special, trebuie analizat dacă prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului; sau dacă prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

Cu privire la caracterul sensibil al apartenenței politice, este permisă prelucrarea apartenenței politice dacă ,,prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată”. Având în vedere statutul consilierilor locali/județeni apartenența lor la un partid public este publică, publicitatea fiind însăși asumată prin înscrierea într-un partid politic și înscrierea pe liste electorale.

Mai mult, aceștia îndeplinesc o funcție de autoritate publică.

Trebuie avut în vedere faptul că articolul 4 din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici încearcă să definească principiul transparenței, care stă la baza organizării și dezvoltării carierei funcționarului public: „f) transparența, principiu potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice au obligația de a pune la dispoziție tuturor celor interesați informațiile de interes public referitoare la cariera în funcția publică.”

Cu privire la statul de funcții, acesta cuprinde funcțiile identificate prin denumire, clasă, grad profesional, gradul sau treapta profesională, nivelul studiilor, după caz, cu indicarea acestora în structura organizatorică a autorității ori instituției publice, regimul de ocupare al postului, precum și precizarea titularului.

Prin precizarea titularului, ne aflăm în prezența unei prelucrări de date cu caracter personal (nume și prenume titular).

Astfel, trebuie din nou analizate condițiile articolului 6 din Regulament.

Referitor la existența sau nu a obligației legale de publicare, a se analiza inclusiv:

Articolul 5 din Legea 544/2001(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil, programele și strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Chiar dacă publicarea statului de funcții (ca anexă la Hotărârile de Consiliu) se practică, această activitate de prelucrare nu respectă spiritul GDPR. Sunt necesare a fi adoptate măsuri legislative prin care să fie asigurată o protecție sporită a vieții private pentru funcționari publici/personal contractual.