Comunitatea DPOCategorie: ConsimţământulFotografierea/filmarea/inregistrarea audio, in timpul activitatilor organizate de o scoala privata
IntrebariCursanti Echipa asked 5 ani ago

Buna ziua. Cum trebuie reglementata fotografierea/filmarea/inregistrarea audio, in timpul programului si/sau activitatilor organizate de o scoala privata in scopul de a putea folosi imaginile respective pentru publicitate proprie, reclama prin postarea pe site-ul scolii, facebook etc.? Multumesc

1 Answers
Darius Farcas answered 5 ani ago

Bună ziua,

situația descrisă mai sus privește fotografierea-filmarea elevilor minori la diversele evenimente desfășurate de către școala privată care desfășoară activități de interes public (procesul educațional este o activitate de interes public).

Situația este evidențiată în termeni generali de considerentul (38) RGPD – Copiii au nevoie de o protecţie specifică a datelor lor cu caracter personal, întrucât pot fi mai puţin conştienţi de riscurile, consecinţele, garanţiile în cauză şi drepturile lor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. Această protecţie specifică ar trebui să se aplice în special utilizării datelor cu caracter personal ale copiilor în scopuri de marketing sau pentru crearea de profiluri de personalitate sau de utilizator şi la colectarea datelor cu caracter personal privind copiii în momentul utilizării serviciilor oferite direct copiilor.

Sugestia noastră este ca la începutul fiecărui an școlar / semestru, la ședința cu părinții să fie transmis fiecăruia un formular de obținere a consimțământului pentru această problematică: prin care își dau acordul pentru această prelucrare, dar și altele precum cele legate de evaluările psihologice, medicale, alte competiții extra curiculare, tabere, excursii etc. În acest formular se va face informarea cu privire la datele prelucrate, scopul prelucrării (promovarea serviciilor educaționale pe website etc), unde vor fi distribuite informațiile (ex. Facebook), publicate etc. De asemenea, să aveți în vedere introducerea căsuțelor cu bife separate pentru fiecare scop al prelucrării (a se vedea ghidul pentru consimțământ – principiul granularității – căutați cuvânt cheie https://gdprcomplet.ro/wp-content/uploads/2018/01/GhidConsimtamant_VariantaFinala_CPD.pdf)

O zi bună!