Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș, prin Centrul de Instruire si Perfectionare și Centrul pentru Protecția Datelor Personale, organizează a 2-a, respectiv a 3-a serie a cursului postuniversitar „Formare si pregătire a Responsabilului cu Protecția Datelor”. Cursul postuniversitar se va desfășura pe o perioadă de aproximativ 5 luni, în care cursanții vor avea parte atât de pregătirea teoretică, cât și de cea practică, necesară unui Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal.

La absolvirea cursului postuniversitar, veți obține atât un certificat de absolvire, cât și un supliment descriptiv care va atesta certificarea Dumneavoastră ca Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal conform Standardului Ocupațional aferent DPO (242231).

GDPR Complet, in calitate de partener, sustine un modul cu specific IT in cadrul cursului post-universitar.