IntrebariCursanti Echipa asked 6 ani ago
1 Answers
Nicolae Ploesteanu answered 6 ani ago

În conformitate cu art. 3 GDPR, privind domeniul de aplicare teritorial, accesibilitatea DPO trebuie să fie efectivă.
În acest sens, Grupul de lucru „Articolul 29” recomandă ca DPO să fie localizat pe teritoriul UE, chiar dacă operatorul sau persoana împuternicită de operator nu este stabilită pe teritoriul UE. Cu toate acestea, nu poate fi exclus faptul că, în anumite situații în care operatorul sau persoana împuternicită de operator nu are sediul în UE, un responsabil cu protecţia datelor își poate îndeplini sarcinile într-un mod mai eficient dacă este localizat în afara UE.