Comunitatea DPOCategorie: Aspecte generalePrelucrarea datelor necesare facturării sau încheierii unui contract intră sub incidența GDPR?
IntrebariCursanti Echipa asked 11 luni ago
1 Answers
Darius Farcas answered 10 luni ago

Având în vedere că în procesul de facturare sunt prelucrate și date cu caracter personal ale persoanelor fizice (ex. Numele și datele de identificare ale celui care întocmește factura/delegatului), această activitate de prelucrare cade sub incidența GDPR.
Potrivit Considerentului (44) al GDPR: „Prelucrarea ar trebui să fie considerată legală în cazul în care este necesară în cadrul unui contract sau în vederea încheierii unui contract”.
În conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (1): „Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:
– lit. b)  prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 – lit. c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.