Comunitatea DPOCategorie: Aspecte generaleprelucrare date medicale de catre angajator cu ocazia acordarii ajutoarelor medicale
Mihaela Gospodin asked 4 ani ago

Potrivit art. 25 alin. 3 litera b) pct. 1 din Codul Fiscal ajutoarele pentru bolile grave i incurabile si ajutoarele pentru proteze reprezinta cheltuieli cu deductibilitate limitata.

Angajatorul s-a obligat prin negociere colectiva sa acorde astfel de ajutoare angajatilor proprii si membrilor de familie, solicitand in acest sens urmatoarele documente:

  • cerere cuprinzand datele de identificare ale solicitantului (Nume, prenume, adresa, CNP, functie, departament) si ale membrului de familie ;
  • documentel medicale justificative;
  • documente fiscale justificative.

In virtutea aplicarii principiului minimizarii, se justifica prelucrarea tuturor datelor pentru scopul mentionat?

Pentru ce perioada se justifica pastrarea datelor?

Pentru prelucrarea datelor privind starea de sanatate (ce rezulta din documentele medicale justificative) ce obligatii are angajatorul?

1 Answers
A. G. answered 4 ani ago

Buna ziua. Din descrierea făcută de dumneavoastră reise că există un temei legal pentru această prelucrare, totuși este recomandat să se efectueze o informare prealabila a angajaților referitoare la: datele cu caracter personal colectate și prelucrate, transferul acestora către terți, durata de păstrare a datelor la angajator sau persoana desemnată.
Minimizare: prelucrarea doar a datelor personale stabilite prin lege, necesare acordării acestui ajutor.
Perioada de păstrare a datelor de catre angajator, în funcție de legislația în vigoare, bănuiesc că :

  • angajatorul va păstra o copie a dosarului la contabilitate (arhivare 10 ani) dar această copie nu va cuprinde și actele medicale ci doar cele fiscale și cererea solicitantului;
  • unde va merge mai departe dosarul (anaf, sănătate, etc.) se va ține cont de termenele de păstrare/ arhivare stabilite prin legislația aferentă.
    Obligații angajator privind datele medicale: asigurarea securității datelor pe perioada prelucrării (acces limitat doar la persoana desemnată să prelucreze datele până la transferul acestora).