Comunitatea DPOCategorie: MonitorizareCamere de supraveghere la locul de muncă
IntrebariCursanti Echipa asked 6 ani ago

Pot fi montate camere de supraveghere la locul de muncă?

1 Answers
Darius Farcas answered 6 ani ago

În art. 5 din proiectul de lege privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului UE nr. 679/2016 se stabileşte că, în cazul în care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicații electronice și/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților, în scopul realizării intereselor legitime urmărite de angajator, este permisă numai dacă:

  • interesele legitime urmărite de angajator sunt temeinic justificate și prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților persoanelor vizate;
  • angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă și în mod explicit a angajaților;
  • angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanții angajaților înainte de introducerea sistemelor de monitorizare;
  • alte forme și modalități mai puțin intruzive pentru atingerea scopului urmărit de angajator nu și-au dovedit anterior eficiența
  • durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporțională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.