Comunitatea DPOCategorie: Aspecte generalePersoane imputernicite
Florin Ionescu asked 5 ani ago

Operatorul poate desemna Persoane imputernicite angajatii din firma lui care prelucreaza date cu caracter personal?

Va multumesc !

1 Answers
Cazac Dumitru answered 5 ani ago

Bună ziua,

Conform RGPD, persoană împuternicită înseamnă o persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

De asemenea, potrivit art. 28 alin. (1) RGPD, în cazul în care prelucrarea urmează să fie realizată în numele unui operator, operatorul recurge doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în prezentul regulament și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate.

Prin urmare, nu putem discuta despre situația în care un angajat poate fi desemnat ca persoană împuternicită. Raporturile dintre angajat și angajator sunt raporturi de subordonare, drepturile și obligațiile acestora fiind prevăzute în CIM. Mai mult decât atât, nu trebuie uitat faptul că persoana împuternicită are această calitate doar față de un operator, în timp ce pentru alte prelucrări în scopuri proprii, este la rândul său un operator.