Comunitatea DPOCategorie: ConsimţământulObținerea consimțământului pentru prelucrarea datelor într-o instituție publică
IntrebariCursanti Echipa asked 6 ani ago

Dacă în declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor personale specificăm toate cazurile în care se colectează și prelucrează aceste date (registru agricol, asistență socială, taxe și impozite etc.) e suficientă prima declarație de consimțământ sau trebuie să o completeze aceeași persoana de fiecare dată când se adresează diferitelor compartimente?

1 Answers
Cerasela Huza answered 6 ani ago

Pentru cazurile enumerate de d-voastră nu este nevoie de obținerea consimțământul persoanelor vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

NU este nevoie de consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când este îndeplinită una din condițiile următoare:

  • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale (Lege, HG, HCL, Ordin de Funcționare, Regulamentul de Funcționare și Organizare a Instituției etc.).
  • Îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorități publice.
  • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

Este totuși nevoie să informați persoana vizată cu privire la scopurile prelucrării si drepturile pe care le are. Drepturile persoanei vizate sunt:

Dreptul de a fi informat

Dreptul de acces

Dreptul la rectificare

Dreptul de ștergere

Dreptul de a restricționa procesarea

Dreptul la portabilitatea datelor

Dreptul la obiect

Drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare