Comunitatea DPOCategorie: Institutii PubliceLista membrilor unui ONG de uitlitate publica
Cosmin Muresan asked 5 ani ago

Un membru al unei filiale a unei organizatii a minoritatilor (precizez ca acestea au statut de utilitate publica si sunt finatate de catre guvern) doreste sa primeasca lista cu membrii acelei filiale. Trebuie obtinut acordul membrilor ? Cred acest caz e similar cu al cetateanului unei localitati care cere primarului lista cu angajatii din primaria respectiva.

Cosmin Muresan replied 5 ani ago

corectati va rog utilitate -> uitlitate

1 Answers
Darius Farcas answered 5 ani ago

Bună ziua,

problematica menționată ridică într-adevăr niște semne de întrebare. Referitor la comparația făcută, după cum înțeleg, exemplele sunt diferite, exemplul mai potrivit ar fi cetățeanul unei localități care cere primarului o listă cu toți cetățenii localității.. sau poate înțeleg greșit? Aici este vorba despre o solicitare a listei cu membrii filialei (20-30-50 etc) nu cu angajații filialei (2-3-5 etc). În acests sens, ar trebui efectuată o analiză a temeiului legal al solicitării, în care se va lua în considerare documentația de constituire a organizației / filialei, alte documente, hotărâri, decizii etc care vorbesc despre situația în cauză (că se va înmâna această listă la solicitare, că are caracter public etc.) și poate chiar bunele practici! Dacă se poate identifica un răspuns, se va putea da lista în baza solicitării motivate și cu angajamentul de a prelucra datele doar în scopul în care au fost date (scop care se identifică din solicitare). În cazul în care nu se va putea constata nici un temei legal, se va analiza nivelul de publicitate la care este expus membrul filialei / organizației și pe de altă parte nivelul de intruziune în viața privată în cazul în care această prelucrare va fi efectuată (oferirea listei).

În primul dintre cazuri nu este nevoie de un consimțământ, fiind suficientă o informare a membrilor cu privire la această prelucrare (trimiterea listelor).

În al doilea caz, dacă din analiza documentației, legislației conexe reiese caracterul public al listelor și că fiecare membru își asuma un anumit nivel de publicitate, de care este conștient atunci când alege să devină membru, nu este nevoie de consimțământ, se va face informare.

Dacă totuși din analiză reiese că măsura nu este justificată, fiind un scop secundar al prelucrării, pentru care membrii nu și-au dat consimțământul, acesta va trebui să fie colectat.

În fiecare dintre cazuri se va urmări principiul minimizării datelor, adică atunci când se va da lista cu membrii, aceasta va conține doar numele acestora, nu și alte date, precum adresă, date de contact etc.

Sper ca răspunsul să vă fi fost de folos.