Mircea Dumitru asked 5 ani ago

Bună ziua,

O instituție de stat prelucrează datele angajaților (nume, prenume, poze și CNP) pentru a crea legitimația de acces în instituție. Ar trebui considerată ca parte a procesului de angajare și introdusă în notificarea de confidențialitate sau ar trebui obținut un consimțământ în acest sens?

Mulțumesc.

1 Answers
Cazac Dumitru answered 5 ani ago
  1. Consimțământul ca temei de prelucrare în relația angajat-angajator este temeiul juridic de evitat a fi folosit. Relația angajat-angajator este una de subordonare, astfel că va fi dificl de probat că, consimțământul este unul liber exprimat.
  2. De regulă, legitimația este o componentă a activității într-o instituție de stat. La modul ideal, în ROF/ROI al instituției trebuie să se regăsească prevederi privind condițiile de folosire a legitimației și eventual elementele constitutive ale acesteia.
  3. Un sfat personal. Este discutabilă necesitatea folosirii CNP-ului pe legitimație. Or, legitimația are ca scop identificarea (legitimarea) persoanei, iar folosirea CNP-ului presupune o verificare cu un alt act care conține CNP-ul, ceea ce duce la inutilitatea acestuia.
Mircea Dumitru replied 5 ani ago

Vă mulțumesc pentru răspuns.