Comunitatea DPOCategorie: Aspecte generaleLegalitatea prelucrării
Mircea Dumitru asked 6 ani ago

Bună ziua,

Cf. Art 6, Pct. 1,Lit. c), o prelucrare este legală dacă este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.

Este clar că o lege este peste Regulament, cum vedeți voi raportul Regulament – HG, Regulament – OG, Regulament – Ordin de ministru?

Mulțumesc,

Mircea

1 Answers
Hilda Sumalan answered 6 ani ago

Bună ziua,

Regulamentele sunt acte juridice definite în articolul 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Acestea au aplicabilitate generală, sunt obligatorii în toate elementele sale și se aplică direct în toate țările Uniunii Europene (UE).

Un regulament trebuie respectat pe deplin de către entitățile cărora li se adresează. Acesta este un act juridic obligatoriu pentru:instituțiile UE;țările UE;persoanele cărora li se adresează.

Regulamentul se aplică direct în toate țările UE. Cu alte cuvinte, acesta:se aplică imediat ca normă în toate țările UE, fără a necesita transpunerea în legislația națională;creează drepturi și obligații pentru persoane, acestea putându-l deci invoca direct în fața instanțelor naționale;poate fi utilizat ca referință de către persoane în relația acestora cu alte persoane, cu țările UE sau cu autoritățile din UE.

În ceea ce privește legalitatea prelucrării, este suficient ca temeiul acesteia să se regăsească în lege, HG,OG, ordin de ministru sau alte acte normative. Regulamentul nu are ca scop substituirea legii, ci uniformizarea aplicării prevederilor în materia protecției datelor cu caracter personal în toate statele membre UE. Astfel că nu se poate discuta despre forța juridică superioară a unei legi și altor acte normative asupra Regulamentului, și nici nu este cazul.