Comunitatea DPOCategorie: Drepturile persoanelor vizatePublicare rezultate de la examenul pentru obținere unui post la o instituție publică
IntrebariCursanti Echipa asked 6 ani ago

În ce condiții pot fi publicate rezultatele de la examenul pentru obținere unui post la o instituție publică? Este nevoie de consimțământ?

1 Answers
Hilda Sumalan answered 6 ani ago

Procedura publicării rezultatelor la concursurile desfășurate în general într-o administrație publică urmărește în special asigurarea unei transparențe necesară pentru asigurarea legalității concursurilor de ocupare a funcțiilor în domeniul administrației publice, apărând astfel mai degrabă ca o obligație a autorității organizatoare, cu scopul de a reduce riscurile de corupție și a satisface drepturile și interesele posibililor candidați. Pe de altă parte, publicarea rezultatelor unui concurs prin nominalizarea directă a participanților apare ca o restrângere a dreptului la viață privată, fiind în mod direct legată de o prelucrare de date cu caracter personal.

Ca urmare, problema se rezolvă printr-o armonizare a diferitelor obligații și drepturi, urmărindu-se să se stabilească în ce măsură interesul public, legat de transparență prin publicarea rezultatelor la concursuri poate fi realizat printr-o restrângere cât mai redusă a dreptului la viață privată, ori prin luarea unor măsuri tehnice sau organizatorice care pot conduce la asigurarea completă a dreptului la viață privată, în special măsuri de anonimizare sau pseudonimizare.

Vă recomandam articolul scris pe acest subiect: http://www.cuvantul-liber.ro/news/105355/61/RGPD-Regulamentul-General-privind-protec-ia-datelor-De-ce-ar-trebui-autorita-ile-publice-sa-ia-masuri-de-confiden-ialitate-la-desfa-urarea-concursurilor-de-ocupare-a-func-iilor