Comunitatea DPOCategory: Responsabilul cu protecția datelor (DPO)Există posibilitatea desemnării unui DPO extern?
IntrebariCursanti Staff asked 3 years ago
1 Answers
Hilda Sumalan answered 3 years ago

Potrivit dispoziţiilor art. 37 alin. (6) GDPR, răspunsul la această întrebare este DA. Aşadar, DPO își poate îndeplini sarcinile în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu o persoană fizică sau o organizație.
În cazul în care funcția de DPO este exercitată de un furnizor de servicii extern, o echipă de persoane fizice angajate ale respectivei entități poate îndeplini eficient sarcinile DPO, sub responsabilitatea unei singure persoane desemnate ca persoană de contact principală și „persoană responsabilă” pentru client.