Comunitatea DPOCategorie: Responsabilul cu protecția datelor (DPO)Există posibilitatea desemnării unui DPO extern?
IntrebariCursanti Echipa asked 6 ani ago
1 Answers
Hilda Sumalan answered 6 ani ago

Potrivit dispoziţiilor art. 37 alin. (6) GDPR, răspunsul la această întrebare este DA. Aşadar, DPO își poate îndeplini sarcinile în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu o persoană fizică sau o organizație.
În cazul în care funcția de DPO este exercitată de un furnizor de servicii extern, o echipă de persoane fizice angajate ale respectivei entități poate îndeplini eficient sarcinile DPO, sub responsabilitatea unei singure persoane desemnate ca persoană de contact principală și „persoană responsabilă” pentru client.

Dacă doriți să externalizați tot procesul unui DPO extern, e bine să stiți că GDPRcomplet oferă si servicii de externalizare DPO.