Comunitatea DPOCategorie: Responsabilul cu protecția datelor (DPO)Decizie de numire a DPO și fișă a postului
IntrebariCursanti Echipa asked 6 ani ago

Este nevoie de o decizie de numire a DPO și de asemenea, de o fișă a postului?

1 Answers
Nicolae Ploesteanu answered 6 ani ago

O soluție pentru a avea un DPO este numirea acestuia, iar în acest caz, da, este nevoie de întocmirea fișei postului.
În legătură cu această funcţie, trebuie să observăm însă că, numirea în funcţiile publice pentru care se organizează concurs în condiţiile Legii nr. 188/1999, art. 58 alin. (1) lit. c) (organizat de către autorităţi şi instituţii publice, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie generale şi specifice) se face prin actul administrativ (decizie) emis de conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală care au organizat concursul. Conform art. 62 alin. (4-7) din Legea nr. 188/1999, actul administrativ de numire (decizia) are formă scrisă şi trebuie să conţină temeiul legal al numirii, numele funcţionarului public, denumirea funcţiei publice, data de la care urmează să exercite funcţia publică, drepturile salariale, precum şi locul de desfăşurare a activităţii. Fişa postului aferentă funcţiei publice se anexează la actul administrativ de numire, iar o copie a acesteia se înmânează funcţionarului public.
De asemenea, trebuie să precizăm că,  pentru funcţiile contractuale, la contractul individual de muncă, este anexată decizia de încadrare în muncă, anexată fiind şi fişa postului, aceste documente se înmânează şi funcţionarului contractual.