Comunitatea DPOCategorie: Institutii PubliceDrepturile persoanelor vizate
aurel ionescu asked 6 ani ago

Care sunt drepturile persoanelor vizate aplicabile in cazul salariatilor unei institutii publice? Multumesc

1 Answers
Cerasela Huza answered 6 ani ago

Toate persoanele fizice, în speță angajații instituțiilor publice beneficiază de toate drepturile garante de GDPR.

La solicitarea persoanei vizate, operatorul de date este obligat să răspundă în termen de 30 de zile. Asta nu înseamnă că răspunsul va fi unul favorabil. Indiferent de răspuns, persoana vizată trebuie să beneficieze de o justificare. Astfel:

1. DREPTUL DE A FI INFORMAT < art. 12-13 >

Informarea persoanei vizate cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer etc. Operatorul trebuie să îi pună la dispoziție persoanei informațiile solicitate.

2. DREPTUL DE ACCES LA DATE < art. 15 >

Persoana vizata poate solicita acces la datele sale pentru a verifica daca prelucrarea este întemeiată.

3. DREPTUL DE A RECTIFICA DATELE < art. 16 >

Persoana vizata poate solicita rectificarea datelor in cazul in care acestea sunt procesate greșit.

4. DREPTUL DE A FI UITAT < art. 17 >

Când procesarea nu mai este justificata sau când persoana vizata si-a retras consimțământul. Acest drept se aplică doar în cazul procesărilor de date care au la bază consimțământul.

5. DREPTUL DE RESTRICTIONARE A PRELUCRĂRILOR < art. 18 >

Persoana vizată poate cere restricționarea datelor folosite sau a transferului de date.

Se aplică de asemenea și principiul minimizări procesări de date cu caracter personal. Nu se vor colecta și procesa mai multe date decât este necesar sau prevăzut legal, fără justificare.

6. DREPTUL DE A FACE OPOZIȚIE < art. 21 >

Dreptul persoanei vizate de a face obiecții sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări, dacă aceste prelucrări nu au la bază un temei legal sau sunt nejustificate.

7. DREPTUL DE A SE OPUNE LA PROFILĂRI < art. 21 >

Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată, dacă aceste prelucrări nu au la bază un temei legal sau sunt nejustificate.

Un exemplu poate fi solicitarea unui fost angajat de a fi uitat. Trebuie analizate toate procesările de date care mai au ca obiect datele cu caracter personal în speță și dacă acestea nu mai au un temei legal sau o justificare, șterse. Persoana vizată va fi informată cu privire la acțiunile care au fost întreprinse și cu privire la scopul pentru care nu s-au șters anumite categorii de date – arhivarea lor conform unei legi.