Elena Stanculescu asked 6 ani ago

In cazul in care un angajat actual cu norma intreaga, este numit DPO, este nevoie de intocmirea unui contract individual de munca part time, pe langa cel de 8 ore sau este suficienta intocmirea unei fise de post cu noile responsabilitati?

2 Answers
Anca Cimpean answered 6 ani ago

Nu este necesar un alt contract de munca ci evidentierea noilor atributii in fisa postului. Atentie insa la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un DPO intern : obiectiv, independent, instruit. GDPR prevede clar ca in cazul in care este manager, administrator, sef de departament juridic, financiar, vanzari, marketing, IT el are un interes in acel departament si prin urmare NU poate fi obiectiv, deci nu poate fi DPO.

Cazac Dumitru answered 6 ani ago

În primul rând, recomandăm analiza Orientărilor privind Responsabilul cu Protecția Datelor efectuată de căre GL 29, care prezintă o amplă sinteză a modului în care trebuie să fie numit un DPO și a condițiilor aferente.
Trebuie menționat din start că numirea unui DPO, atunci când acest este deja un angajat, trebuie să fie analizată în fiecare situație în parte. Sunt de importanță, în primul rând, atribuțiile și sarcinile acestuia în cadrul companiei.
Un aspect esențial îl constituie necesitatea de a evita conflictul de interese. Mai mult decât atât, nu pot fi trecute cu vederea garanțiile ce trebuie oferite DPO, și nu în ultimul rând de ordin financiar.
În speța de față, persoana deja angajată, ce se dorește a fi numită DPO urmează să exercite această muncă prin cumul de funcții. De regulă, acest cumul trebuie realizat prin prisma celor 8 ore de muncă prevăzute de CIM. Pentru aspecte specifice ce țin de angajarea unei persoane ce are CIM (8 ore) pentru un job part-time, de către același angajator, urmează a fi cercetată legislația muncii. La o primă vedere, însă, această situație nu pare să se încadreze în garanțiile suficiente ce trebuie oferite unui DPO.
P.S. RGPD nu prevede că „p in cazul in care este manager, administrator, sef de departament juridic, financiar, vanzari, marketing, IT el are un interes in acel departament si prin urmare NU poate fi obiectiv, deci nu poate fi DPO."
Aceste situații sunt descrie în Orientările GL 29 menționate mai sus, și sunt descrise ca fiind funcții care poate intra în conflict funcția de DPO.

Cazac Dumitru replied 6 ani ago

Desemnarea/numirea unui DPO trebuie analizată în fiecare caz în parte. După cum spuneam, Orientările GL 29 oferă câteva exemple asupra cărora trebuie acordată o atenție sporită, prin prisma existenței unui conflict de interese. În orice caz, mai puțin contează profesia/specializarea persoanei, fiind necesar a se lua în considerare calitățile sale profesionale în materia protecției datelor cu caracter personal. Mai mult decât atât, în cadrul unei firme/instituții este mai importantă poziția în cadrul acesteia (de regulă, funcțiile de conducere ar implica o posibilitate mai mare de existență a unui conflict de interese, în caz de cumul de funcții).

Carmen Dandu replied 6 ani ago

Poate fii desemnat DPO un angajat cu functia de economist?Multumesc anticipat de raspuns.