Comunitatea DPOCategorie: Responsabilul cu protecția datelor (DPO)Datele DPO trebuie transmise Autorității
IntrebariCursanti Echipa asked 6 ani ago

Datele DPO trebuie transmise Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal?

1 Answers
Hilda Sumalan answered 6 ani ago

În conformitate cu dispoziţiile art.37 alin.(7) GDPR, operatorul sau persoana împuternicită de operator este obligat să publice datele de contact ale DPO și să le comunice către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Trebuie luat în consideraţie şi faptul că, datele de contact ale DPO trebuie să includă informații ce permit autorității de supraveghere să contacteze responsabilul printr-o modalitate ușoară (adresă poștală, număr de telefon alocat special și/sau o adresă de email alocată special) şi în mod direct, fără a fi nevoie să contacteze un intermediar din organizație.
Este necesar să se sublinieze, de asemenea, că art. 33 alin.(3)  lit. b) GDPR, descrie informațiile care trebuie furnizate autorității de supraveghere și persoanelor vizate în cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, spre deosebire de art. 37 (7), care impune în mod expres și comunicarea numelui responsabilului cu protecţia datelor.