Comunitatea DPOCategorie: Aspecte generaleDate afisate date pe site-ul primariei
Luminita Jiboc asked 6 ani ago

Buna ziua!Pe site-ul primariei si la avizier sunt publicate de la compartimentul executari silite liste cu persoane care au datorii catre institutia noastra, cu adresa persoanelor.De la compartimentul Urbanism sunt publicate toate certificatele de urbanism si autorizatiile de constructie eliberate care cuprind numele , adresa si valoarea constructiilor.Sunt aceste informatii posibil de afisat in acest mod conform Regulamentului GDPR?

1 Answers
Cerasela Huza answered 6 ani ago

Instituțiile publice, în speță primăriile și executorii judecătorești prelucrează aceste informații în baza unei prevederi legale. Publicitatea unor astfel de informații are ca temei de prelucrare, obligativitatea legală. Trebuie identificat pentru fiecare caz în parte prevederea legală exactă care reglementează acest aspect.

Este important să aveți în vedere principiul minimizării datelor cu caracter personal. Sugestia noastră este să identificați exact prevederile legale și să nu publicați mai multe date decât sunt necesare. Poate este de ajuns să folosiți doar numele persoanei vizate nu și date despre domiciliu.