Comunitatea DPOCategorie: Aspecte generaleTransmitere date în Australia
IntrebariCursanti Echipa asked 6 ani ago

Dacă GDPR este o legislație Europeană și noi transmitem date despre clienții noștri în Australia unde avem un birou, se mai aplică? Sau se aplică legislația Australiei?

1 Answers
Hilda Sumalan answered 6 ani ago

Atâta timp cât prelucrările de date se realizează și în Uniunea Europeană, și privesc resortisanți ai UE, ca regulă generală, se aplică GDPR independent de faptul că sub aspect teritorial în Australia se aplică legea australiană. Pentru detalii trebuie să țineți cont de art. 44, 45, 46 și următoarele din cadrul capitolului V al GDPR-ului, care impun garanții privind un nivel adecvat de protecție a datelor in statele unde are loc transferul de date.

În special se va ține cont că asemenea transferuri generează obligații specifice ale operatorului de date precum informarea persoanelor vizate, consultarea cu Autoritatea daca este cazul, ținerea unor evidente specifice.