Comunitatea DPOCategorie: Responsabilul cu protecția datelor (DPO)DPO demis sau sancţionat pentru îndeplinirea sarcinilor
IntrebariCursanti Echipa asked 6 ani ago

Cum poate fi demis sau sancţionat DPO pentru îndeplinirea sarcinilor sale?

1 Answers
Darius Farcas answered 6 ani ago

Privit din perspectivă juridică, GDPR prevede că pentru activităţile pe care le desfăşoară, responsabilul cu protecţia datelor va putea fi ţinut răspunzător doar în faţa celui mai înalt nivel al conducerii operatorului sau persoanei împuternicite de operator şi că nu va putea fi demis sau sancţionat de către operator sau de către persoana împuternicită de operator pentru îndeplinirea sarcinilor sale.
Remarcăm, în acest context, că responsabilul cu protecţia datelor nu poate fi demis sau sancţionat de operator sau persoana împuternicită de operator pentru îndeplinirea sarcinilor sale**.
**De pildă, responsabilul nu poate fi demis pentru oferirea unui sfat conform sarcinilor sale. Prin urmare, această cerință întărește autonomia responsabilului cu protecţia datelor și ajută la asigurarea că acesta acționează în mod independent și se bucură de o protecție suficientă în îndeplinirea sarcinilor sale în ceea ce privește protecția datelor.
Aşadar, sancțiunile sunt interzise potrivit GDPR, numai în cazul în care acestea sunt impuse ca urmare a îndeplinirii sarcinilor responsabilului cu protecţia datelor în această calitate. De exemplu, un responsabilul cu protecţia datelor poate considera că o anumită prelucrare este de natură să conducă la un risc ridicat și să consilieze operatorul sau persoana împuternicită de operator să efectueze o evaluare a impactului asupra protecției datelor, dar operatorul sau persoana împuternicită de operator nu este de acord cu evaluarea responsabilului cu protecţia datelor. Într-o astfel de situație, responsabilul cu protecţia datelor nu poate fi demis pentru oferirea acestui sfat. În fine, ca o regulă generală de management, cum ar fi cazul pentru orice alt angajat sau contractant în conformitate cu, și sub rezerva, dreptului intern în domeniul muncii sau contractelor și cel penal aplicabil, un DPO ar putea fi totuși demis, în mod legal, din alte motive decât cele privind îndeplinirea sarcinilor sale în calitate de responsabil (de pildă, în caz de furt, hărțuire fizică, psihologică sau sexuală sau abatere gravă similară).