Comunitatea DPOCategorie: Aspecte generaleÎnregistrare in Registrul de evidenta al operatorilor de prelucrare a datelor cu caracter personal?
ATYC GRUP asked 2 ani ago

Cum aflu daca sunt inregistrat in Registrul de evidenta al operatorilor de prelucrare a datelor cu caracter personal?

1 Answers
Ruxandra Saplacan answered 2 ani ago

Stimate ATYC GRUP,

Vă mulțumim pentru întrebare!

Într-adevăr, în baza Legii 677/2001 Autoritatea Națională de Supraveghere păstra un registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, însă această lege a fost abrogată, iar în prezent, Regulamentul general privind protecția datelor intrat în vigoare la data de 25 mai 2018 este cadrul legal care definește funcția de „operator de prelucrare a datelor cu caracter personal”. În acest sens NU mai este obligatorie / posibilă înregistrarea ca operator de date la ANSPDCP.

Totodată, în cadrul Art. 7 se regăsește definiția Operatorului: „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

În concluzie, pentru a fi considerat Operator trebuie doar să îndepliniți condițiile prevăzute în cadrul Art. 7 din Regulamentul general privind protecția datelor.