Comunitatea DPOCategorie: ConsimţământulConsimțământul poate fi exprimat verbal?
IntrebariCursanti Echipa asked 6 ani ago

Consimțământul trebuie să fie exprimat expres? Poate fi exprimat verbal?

1 Answers
Nicolae Ploesteanu answered 6 ani ago

Considerentul 32 GDPR, spune următoarele: consimţământul ar trebui acordat printr-o acţiune neechivocă care să constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoştinţă de cauză şi clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, ca de exemplu o declaraţie făcută în scris, inclusiv în format electronic, sau verbal. Acesta ar putea include bifarea unei căsuţe atunci când persoana vizitează un site, alegerea parametrilor tehnici pentru serviciile societăţii informaţionale sau orice altă declaraţie sau acţiune care indică în mod clar în acest context acceptarea de către persoana vizată a prelucrării propuse a datelor sale cu caracter personal. Prin urmare, absenţa unui răspuns, căsuţele bifate în prealabil sau absenţa unei acţiuni nu ar trebui să constituie un consimţământ valid.
Consimţământul ar trebui să vizeze toate activităţile de prelucrare efectuate în acelaşi scop sau în aceleaşi scopuri. Dacă prelucrarea datelor se face în mai multe scopuri, consimţământul ar trebui dat pentru toate scopurile prelucrării. În cazul în care consimţământul persoanei vizate trebuie acordat în urma unei cereri transmise pe cale electronică, cererea respectivă trebuie să fie clară şi concisă şi să nu perturbe în mod inutil utilizarea serviciului pentru care se acordă consimţământul.

Nicolae Ploesteanu replied 6 ani ago

În concluzie, consimțământul poate fi exprimat și verbal, însă GDPR impune responsabilitatea operatorului de a putea demonstra existența acestuia.