Comunitatea DPOCategorie: Aspecte generaleCONFLICT DE INTERESE
RODI OLTEA asked 2 ani ago

Bună seara! Un angajat al unei instituții de învățământ preuniversitar ( secretarul de exemplu, care răspunde de activitatea de resurse umane,poate fi numit responsabil cu protecție datelor?)

3 Answers
Anca Suciu Echipa answered 2 ani ago

Vă mulțumim pentru întrebare.
Într-o instituție de învățământ poziția pe care o are secretarul presupune prelucrarea multor date cu caracter personal, de aceea, nu poate fi numit responsabil cu protecția datelor, existând un conflict de interese, mai ales acolo unde este post unic.
Atribuțiile pe care le are un secretar sunt multiple și anume:
– întocmește pontajele personalului din unitate pe baza cărora s-au lucrat statele de personal și statele de plată a salariilor;
– desfășoară activitate în cadrul comisiei de la nivelul unității constituite pentru implementarea programului Euro 200;
– elaborează statele de plată pentru: salarii, burse, concedii medicale și de odihnă, rețineri din salarii (CAR, titluri executorii);
– întocmește documentația pentru programul Bani de liceu;
– pregătește bazele de date pentru elevii care vor susține Evaluarea Națională, respectiv Bacalaureat, prin verificarea dosarelor personale ale elevilor și a mediilor generale;
– întocmește foile matricole pentru elevii absolvenți;
– realizează modificările în dosarele de personal, elaborează documentația aferentă (acte adiționale, decizii de suspendare etc.), operează modificările în REVISAL și le transmite inspectoratului teritorial de muncă;
– rezolvă toate situațiile solicitate de diferitele instituții (inspectorat, minister etc.);
– se ocupă de corespondența unității de învățământ – nu doar din punct de vedere al înregistrării documentelor și repartizării acesteia pe compartimente, ci și al elaborării documentelor (adrese, răspunsuri etc.), conform competențelor;
– actualizează datele din SIIIR;
– elaborează statul de plată lunar pentru indemnizația de hrană a elevilor cu CES;
– participă, conform competențelor, la înscrierea preșcolarilor/elevilor, în măsura în care se reiau procedurile.
Ca și variantă alternativă, se poate numi ca și DPO un cadru dicactic, însă acesta trebuie să fie pregătit să facă față provocărilor din domeniul GDPR.
O altă variantă alternativă este cea a externalizării serviciilor de responsabil cu protecția datelor. Dacă luați în considerare această variantă de DPO externalizat, vă rugăm să ne contactați pe contact@gdprcomplet.ro sau la nr de telefon 0745 508 673 pentru o ofertă personalizată.

Anca Suciu Echipa answered 1 an ago

Da, persoana care ocupă funcția de specialist marketing poate să fie desemnată și ca DPO (Ofițer pentru Protecția Datelor).

Irina Cobjuc answered 1 an ago

Buna ziua,

Intr-o firma de IT, mică, persoana care ocupă functia de specialist marketing, poate fi numit ca DPO?