Comunitatea DPOCategory: Aspecte generaleCineva solicita instituitei noastre date despre rudele sale (bunici, străbunici, veri) pentru a scrie o carte autobiografica si pentru primărie. Cere date concrete care au făcut dovada proprietății. Ce sa ii răspund?
IntrebariCursanti Staff asked 2 years ago
Cerasela Huza replied 2 years ago

Deoarece, tot mai multe primării se confruntă cu probleme în aplicarea Regulamentului GDPR, aspect rezultat și din comunicatul de presă al ANSPDCP

am creat un [Pachet GDPR Complet Pentru Primariile Din Romania](http://gdprcomplet.ro/consultanta/primarii/)

Acesta vine în ajutorul Responsabililor cu Protecția Datelor cu:

– Un set complet de formulare, politici, proceduri GDPR create special pentru activitatea primariilor

– Asistenta in implementare

– Curs online de certificare si materiale de instruire

1 Answers
A. G. answered 2 years ago

Buna ziua. Daca este persoana fizica si informatiile solicitate nu fac obiectul legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, atunci le poate solicita doar titularul, imputernicitul legal sau mostenitorul pe baza actului de succesiune.