Comunitatea DPOCategorie: Responsabilul cu protecția datelor (DPO)Ce înseamnă „monitorizarea conformității”?
IntrebariCursanti Echipa asked 6 ani ago
1 Answers
Hilda Sumalan answered 6 ani ago

GDPR în art. 39 alin. (1) lit. b) încredinţează DPO, printre alte sarcini,obligația de a monitoriza respectarea actului normativ mai sus invocat.
 Considerentul (97) a ţinut să reglementeze în mod amănunţit obligaţia persoanei care deține cunoștințe de specialitate în materie de legislație și practici privind protecția datelor să acorde asistență operatorului sau persoanei împuternicite de operator pentru monitorizarea conformității, la nivel intern, cu prezentul regulament, şi după ce stabileşte sarcinile de monitorizare a conformităţii, arată faptul că DPO poate, în special, să colecteze informații pentru a indentifica operațiunilor de prelucrare, să analizeze şi să verifice conformitatea operațiunilor prelucrare şi să informeze, să consilieze și să emită recomandări operatorului sau persoanei împuternicite de operator.