Comunitatea DPOCategorie: Aspecte generaleCe înseamnă „monitorizarea conformități”?
IntrebariCursanti Echipa asked 6 ani ago
2 Answers
Hilda Sumalan answered 6 ani ago

Art. 39 alin. (1) lit. b) GDPR încredințează DPO, printre alte sarcini, obligația de a monitoriza respectarea GDPR.

Potrivit Ghidului privind Responsabilul cu Protectia Datelor, sarcina de monitorizare a conformității de către DPO presupune inclusiv:

  • să colecteze informații pentru a indentifica operațiunilor de prelucrare
  • să analizeze și să verifice conformitatea operațiunilor prelucrare
  • să informeze, să consilieze și să emită recomandări operatorului sau persoanei împuternicite de operator.
Gheza Dohi answered 6 ani ago

Toate acestea trebuie consemnate in scris .

In caz de nevoie se întocmește un plan concret de conformare:

-sarcini defalcate pe persoana

  • sarcini încadrate realistic in timp

    Obligatoriu se va verifica îndeplinirea acestora.

    Daca s-au realizat se va verifica menținerea in acestora.