Comunitatea DPOCategorie: Aspecte generaleCe înseamnă „categorii speciale de date”?
1 Answers
Nicolae Ploesteanu answered 5 ani ago

Potrivit art.9 GDPR, categoriile de date sensibile sunt acele date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
De asemenea, în categoriile speciale de date pot fi încadrate și datele cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni (a se vedea art 10 GDPR).