Comunitatea DPOCategorie: Aspecte generaleCe înseamnă „categorii speciale de date”?
IntrebariCursanti Echipa asked 6 ani ago

Ce înseamnă „categorii speciale de date”?

2 Answers
Anca Suciu Echipa answered 4 luni ago

Te invităm să citești mai multe despre cazurile în care e permisă prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal

Nicolae Ploesteanu answered 6 ani ago

Potrivit art.9 GDPR, categoriile de date sensibile sunt acele date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
De asemenea, în categoriile speciale de date pot fi încadrate și datele cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni (a se vedea art 10 GDPR).