Comunitatea DPOCategorie: MonitorizareCât timp se păstrează imaginile filmate?
IntrebariCursanti Echipa asked 6 ani ago

Cât timp se păstrează imaginile filmate?

1 Answers
Darius Farcas answered 6 ani ago

Conform Legii 333/ 2003 și normele metodologice de aplicare a acestei legi, înregistrările trebuie să fie stocate timp de minim 20 de zile. Durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporțională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.