Comunitatea DPOCategorie: Responsabilul cu protecția datelor (DPO)Care sunt resursele ce trebuie asigurate de operator sau persoana împuternicită de operator pentru DPO?
IntrebariCursanti Echipa asked 6 ani ago

Care sunt resursele ce trebuie asigurate de operator sau persoana împuternicită de operator pentru DPO?

1 Answers
Nicolae Ploesteanu answered 6 ani ago

GDPR stabileşte în art. 38 alin. (2) teza a doua, resursele necesare unui DPO pentru îndeplinirea sarcinilor sale.
În acest articol, sunt prezentate resursele ce trebuie asigurate de organizaţie pentru DPO, în concret: sprijin activ al funcției de DPO din partea managementului superior, timp suficient pentru DPO în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale; sprijin corespunzător în ceea ce privește resursele financiare, infrastructură (sediu, facilități, echipament) și personal, după caz; comunicare oficială către toți angajații cu privire la desemnarea DPO; accesul necesar la alte servicii precum resurse umane, juridic, IT, securitate etc. astfel încât responsabilul cu protecţia datelor să beneficieze de un sprijin efectiv, reacții și informații din partea altor servicii; pregătire continuă.