Comunitatea DPOCategorie: Responsabilul cu protecția datelor (DPO)Care sunt cazurile în care este obligatorie desemnarea unui Responsabil cu protecţia datelor (DPO)?
IntrebariCursanti Echipa asked 3 ani ago
1 Answers
Darius Farcas answered 2 ani ago

Articolul 37 alin.(1) GDPR solicită desemnarea DPO în trei situații specifice:
– Când prelucrarea este efectuată de o autoritate publică sau un organism public, cu excepţia instanţelor care acţionează în exerciţiul funcţiei lor jurisdicţionale;
– Dacă activităţile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în operaţiuni de prelucrare care necesită o monitorizare periodică şi sistematică a persoanelor vizate pe scară largă; sau
 – Dacă activităţile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date/date sensibile sau a unor categorii de date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni.