Comunitatea DPOCategorie: Aspecte generaleCare este răspunderea pe care o au terţi operatori de date, gen mailchimp, care prelucrează adrese de email?
IntrebariCursanti Echipa asked 6 ani ago

Care este răspunderea pe care o au terţi operatori de date, gen mailchimp, care prelucrează adrese de email?

1 Answers
Darius Farcas answered 6 ani ago

Este necesar să se sublinieze că Regulamentul prevede în art. 28 alin. (3) că, relaţia cu o persoană împuternicită de operator este reglementată printr-un contract sau alt act juridic, prin care să se stipuleze obligaţia persoanelor împuternicite de a se conforma cerinţelor Regulamentului [a se vedea, în acest sens, dispoziţiile art. 28 alin. (1)], de a prelucra datele personale doar conform instrucţiunilor operatorului şi de a asigura măsuri tehnice adecvate pentru protecţia datelor cu caracter personal, pe care le au în custodie.