Comunitatea DPOCategorie: Drepturile persoanelor vizateGDPR si Declarațiile de avere
IntrebariCursanti Echipa asked 5 ani ago

Care este punctul d-voastră de vedere din perspectiva GDPR legat de declarațiile de avere unde sunt trecute date cu caracter personal ale membrilor familiei, chiar daca acești nu activează în mediul public, fiind angajați în mediul privat?

1 Answers
Cerasela Huza answered 5 ani ago

Conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea funcțiilor si demnităților publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative. Lege nr. 176/2010, secțiunea 2, art. 14, alin. 5 ”Daca persoana a carei avere este evaluata este căsătorită ori daca are copii in întreținere, in sensul Codului familiei, evaluarea se va extinde si asupra averii soțului/soției și, după caz, asupra averii copiilor aflați în întreținere.”

Desigur, putem pune in discuție anonimizarea datelor cu caracter personal, dar tot legea ne spune ca, necompletarea tuturor rubricilor din formular atrage după sine amendă.

Există cazuri, în care sunt norme speciale sau clauze privind asigurarea confidențialității veniturilor declarantului sau ale membrilor familiei sale, dar este obligatoriu să se facă dovada acestor aspecte, prin anexarea la declarația de avere a unui document justificativ prin care se confirmă existenta/clauzei, respectiv prin indicarea normelor speciale care instituie obligația de confidențialitate, situație în care Agenția Națională de Integritate poate dispune anonimizarea veniturilor.