Comunitatea DPOCategorie: Responsabilul cu protecția datelor (DPO)Recuperarea amenzii primită de către o instituție publică, de la ANSPDCP, ceruta DPO-ului
IntrebariCursanti Echipa asked 5 ani ago

Buna ziua, aș vrea să știu dacă conducere poate cere recuperarea amenzii primită de către o instituție publică, de la ANSPDCP, DPO-ului desemnat?

Angel Gabriel replied 5 ani ago

Bună ziua
„Articolul 38
UE Regulamentul general privind protecția datelor
„Funcția responsabilului cu protecția datelor”
(3) Operatorul și persoana împuternicită de operator se asigură că responsabilul cu protecția datelor nu primește niciun fel de instrucțiuni în ceea ce privește îndeplinirea acestor sarcini. Acesta nu este demis sau sancționat de către operator sau de persoana împuternicită de operator pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Responsabilul cu protecția datelor răspunde direct în fața celui mai înalt nivel al conducerii operatorului sau persoanei împuternicite de operator.”

LEGE Nr. 190
din 18 iulie 2018
” Art. 10 – Desemnarea şi sarcinile responsabilului cu protecţia datelor
(3) Activitatea şi sarcinile responsabilului cu protecţia datelor se realizează cu respectarea prevederilor art. 38 şi 39 din Regulamentul general privind protecţia datelor şi a reglementărilor legale naţionale aplicabile.”

1 Answers
Darius Farcas answered 5 ani ago

Bună ziua,

completând răspunsul de mai sus, răspunsul și regula este că NU. Nu se poate îndrepta împotriva acestuia afară de cazuile în care răspunde în baza codului muncii, spre ex. Invocând în mod eronat articolele de mai sus, DPO-ul nu se prezintă de mai multe ori la lucru, vine în rânduri nerepetate cu întârziere, el însuși încalcă prevederile ROI. Ca orice alt angajat, va răspunde în baza legislației muncii.

Mai există o situație în care, depășindu-și sfera atribuțiilor, folosește datele colectate într-un alt scop decât cel inițial și anume într-un scop personal, astfel el însuși devine operator de date și este sancționabil, însă în mod cu totul separat de instituție. În acest sens puteți vedea amenda dată unui primar din Belgia, care luând 2 adrese de email la care a avut acces în baza atribuțiilor oferite de funcția sa, le folosește în alt scop decât cel inițial, într-un scop personal. Ca urmare a sesizării autorității de supraveghere acesta este amendat.