Comunitatea DPOCategorie: Evaluarea impactului asupra protecţiei datelorCe înţelegeţi prin conceptul de ,,Evaluarea impactului asupra protecției datelor?”
IntrebariCursanti Echipa asked 6 ani ago
1 Answers
Hilda Sumalan answered 6 ani ago

De notat faptul că, GDPR nu defineşte în mod formal conceptul de evaluarea impactului asupra protecţiei datelor ca atare, dar este specificat conţinutul său minim în art. 35 alin. (7).
Trebuie să precizăm însă că, semnificaţia şi rolul său sunt clarificate în Considerentul (84), după cum urmează: „Pentru a favoriza respectarea dispozițiilor prezentului regulament în cazurile în care operațiunile de prelucrare sunt susceptibile să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul ar trebui să fie responsabil de efectuarea unei evaluări a impactului asupra protecției datelor, care să estimeze, în special, originea, natura, specificitatea și gravitatea acestui risc”.
Rezumând cele expuse mai sus, ajungem la următoarea concluzie: Evaluarea impactului asupra protecţiei datelor este un proces destinat să descrie prelucrarea, să evalueze necesitatea și proporționalitatea acesteia și să contribuie la gestionarea riscurilor la adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate rezultate din prelucrarea datelor cu caracter personal, prin evaluarea acestora și stabilirea de măsuri pentru atenuarea lor.
Evaluarea impactului asupra protecţiei datelor reprezintă un instrument important pentru responsabilizare deoarece ajută operatorii de date nu numai să respecte cerințele GDPR, ci și să demonstreze că au fost luate măsuri adecvate pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament.