aurel ionescu asked 6 ani ago

Care sunt in viziunea dvs. procedurile care ar trebui obligatoriu implementate in dpt. HR dintr-o instituție publică, unde avem atât angajați cât și candidați? Mulțumesc

4 Answers
Cerasela Huza answered 6 ani ago

Problematica indicată este una complexă și cuprinde întreg procesul de conformare la GDPR al activităților specifice departamentului HR.

Acțiunile întreprinse vor fi similare atât în cazul instituțiilor publice cât și al companiilor private. Singurele diferențe derivă din statutul public al instituțiilor și al obligativității publicării / informării cu privire la o serie de informații: declarații de avere, rezultate concurs, informații cu caracter public etc.

Procedurile si politicile care trebuie aplicate sunt rezultatul unui proces de evaluare al situație existente respectiv al cartografierii prelucrărilor de date.

În urma Cartografierii va rezulta un inventar cu toate tipurile de prelucrări care se fac în interior departamentul de HR, și în funcție de conformitatea acestora va trebuie să întreprindeți câteva acțiuni concrete / punctuale:

  1. Politici de prelucrarea a datelor la nivelul departamentului (integrate în politica generală de confidențialitate a instituției)
  2. Modificări la nivel de ROI si ROF
  3. Proceduri cu privire la manipularea documentelor (clear desk policy, tocător de hârtie, dulapuri încuiate etc.)
  4. Modificări la nivel de nomenclator arhivistic
  5. Clauze de confidențialitate la contractele persoanelor care prelucrează date cu caracter personal
  6. Informarea angajaților cu privire la prelucrările / temeiul legal / si parametri asociați (termenii de stocare, cine are acces, scopul etc …)
  7. Posibilitate de exercitare a drepturilor peroanelor vizate (în cazul de față angajații instituției sau candidații).

Aceste indicații oferite sunt cu titlu de exemplu și nu reprezintă toate procedurile pentru conformarea departamentului HR.

Nicolae Ploesteanu answered 6 ani ago

Ați punctat corect distincția, cu o completare: candidați/angajați/angajați temporar sau ocazionali/pensionari și alte categorii cărora le-a încetat contractul de munca.

Pentru fiecare dintre aceștia se stabilesc distinct prevederi/proceduri referitoare, în special, la datele colectate și la termenul de colectare, precum și la drepturile specifice pe care le au conform RGPD.

Edward Morarus answered 6 ani ago

Daca au pecat definitiv din firma , se marchează DCP , in funtie de retentia stabilitita de catre IT, si procedura de arhivare electornica cu cryptare pe storage.

Normal trebuie sa existe lista documente GDPR . Manual cu proceduri , note interne ….. Note de informare protectia dateleor pentru angajati, acord privind protectia dateleor pentru angajati, formular si registre maparea dateleor.

Am un manual facut dosar GDPR pe 7 capitole.

Se pot face in etape toate aceste aspecte.

Edward Morarus answered 6 ani ago

Aceasta ar fi prima faza

Dosar GDPR

Registru de documente/proceduri GDPR

Assessment conformare GDPR

Recomandari in vederea asigurarii conformitatii

Strategia și planificarea activităților GDPR (ca proces continuu) – training angajati, evaluare documentatie, monitorizare si testare controale

Metodologia de Management si Tratare Riscurilor

Evaluarea riscurilor (atât ca impact asupra individului – conform GDPR, dar si a organizației)

Metodologia de Evaluare a Impactului privind Protecția Datelor

Evaluarea de impact a protecției datelor

Registrul de Evidență a Prelucrărilor

Ghid privind Inventarul Datelor cu caracter personal si Maparea activitatilor de procesare

Inventar al datelor cu caracter personal

Inventar al mijloacelor de prelucrare

Inventar destinatarilor/ persoanelor imputernicite

Analiza minimizării datelor pentru formularele / contractele de colectare / etc.

Analiza temeiurilor legale vs. Scopuri și analiza / justificarea interesului legitim, unde este cazul

Politică generală privind protecția datelor.

Politică de confidențialitate / Notă de informare generală

Politica de protectie a datelor cu caracter personal site

Politica de protectie a datelor cu caracter personal a angajatilor

Angajament salariați

……………………