ghiuli rasid asked 5 ani ago

Ma poate ajuta cineva cu model de analiza DPIA pentru prelucrarea imaginii prin camere de supraveghere montate in conditiile Legii nr. 333/2003?

1 Answers
Darius Farcas answered 5 ani ago

Bună ziua,

până la acest punct ANSPDCP nu a redactat un astfel de ghid, astfel că nu avem îndrumări specifice în această direcție, astfel, măsurile se vor lua în mod aparte pentru fiecare operator în parte – instituție publică sau companie privată (cu mai puțini sau mai mulți angajați). Se vor avea în vedere, după cum ați menționat atât prevederile RGPD cât și ale Legii nr. 333/2003.

Cu toate acestea, atașat găsiți un ghid adapatat în luna mai 2019 de autoritatea din Irlanda – Data Protection Commission – autoritatea de supraveghere din Irlanda: https://www.dataprotection.ie/sites/default/files/uploads/2019-05/CCTV%20guidance%20data%20controller.pdf

Ghidul cuprinde câțiva indicatori dintre cei ceruți:

Scopul: Ai un scop clar definit pentru instalarea CCTV? Ce anume dorești să surprinzi în înregistrările foto/video? Va fi utilizat sistemul CCTV numai în vederea asigurării securității ? Dacă nu, puteți justifica celelalte scopuri? Va fi limitată folosirea datelor personale colectate de CCTV la scopul inițial?

Legalitatea prelucrării: Care este temeiul juridic al prelucrarii datelor colectate prin sistemul CCTV? Temeiul legal pe care îți bazezi prelucrarea este cel mai potrivit?

Necesitatea: Poți demonstra că sistemul CCTV este necesar pentru atingerea scopului tău? Ai luat în considerare alte soluții care nu colectează datele personale ale persoanelor prin înregistrarea continuă a mișcărilor și acțiunilor? (adică măsuri mai puțin intruzive în viata privată a persoanelor vizate?)

Proporționalitatea: Dacă sistemul CCTV va fi utilizat în alte scopuri decât cele de securitate, poți demonstra că aceste alte utilizări sunt proporționale cu drepturile și interese persoanelor vizate? De exemplu, monitorizarea personalului la locul de muncă este foarte intruzivă și ar fi justificată prin referire la circumstanțe speciale. Monitorizarea din motive de sănătate și siguranță ar necesita dovezi că instalarea unui sistem CCTV a fost proporțională în lumina problemelor de sănătate și siguranță care au apărut înainte de instalarea sistemului CCTV. Va fi înregistrarea CCTV rezonabilă în raport cu impactul asupra persoanelor pe care le veți înregistra? Vei înregistra clienți, personalul angajat, sau alte persoane? Poți justifica utilizarea unui sistem de monitorizare video în comparație cu efectul pe care acesta îl va avea asupra altor persoane? Poți demonstra că instalarea unui sistem CCTV care colectează date cu caracter personal în mod continuu este justificată?

Securitatea: Ce măsuri vei pune în aplicare pentru a te asigura că înregistrările CCTV sunt păstrate în condiții de siguranță și securitate, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere organizațional? Cine va avea acces la înregistrări CCTV în organizația ta. și cum va fi gestionat și înregistrat accesul? (adică exista o politica clară privind accesul la înregistrări și divulgarea acestora?)

Retenția: Cât timp veți păstra înregistrările, ținând seama de faptul că acestea nu trebuie păstrate mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea scopului inițial?

Transparența: Cum îi informați pe oameni că le înregistrați imaginile și cum le furnizați alte informații necesare în vederea respectării obligațiilor privind transparența? Ați luat în considerare modul în care vă pot contacta pentru mai multe informații sau pentru a solicita o copie a unei înregistrări?