CURS ONLINE GDPR
Pentru pregătirea și certificarea Responsabilului cu Protecția Datelor cu caracter personal (DPO)

GDPR va intra în vigoare începând cu data de 25 Mai 2018. Regulamentul prevede obligativitatea desemnării unei persoane responsabile cu protecția datelor pentru toate instituțiile publice cât și pentru organizațiile care gestionează volume mari de date cu caracter personal.

Pentru a se asigura de buna implementare, noua prevedere impune amenzi considerabile care pot ajunge până la 20 de milioane de Euro sau 2-4% din cifra de afaceri globală în cazul neconformării.

Pe baza cursurilor susținute in mediul universitar până în prezent si din dorința de a le face disponibile tuturor celor interesați, am dezvoltat și lansat CURSUL ONLINE GDPR pentru Pregătirea și Certificarea Responsabilului cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (DPO).

 • Evită amenzile pentru neconformare și crearea de prejudicii

 • Învață de la experții GDPR din cadrul Centrului pentru Protecția Datelor

 • Implementează GDPR simplu și practic, la tine în organizație

Cursul este sustinut de:
Dl. Nicolae Dragoș Ploeșteanu
CONFERENTIAR UNIVERSITAR, DOCTOR,
Director Centru Pentru Protecția Datelor Tg-Mureș
împreună cu membrii Centrului pentru Protecția Datelor (juriști, avocați – specialiști GDPR)

Taxa participare: 1000 lei + TVA (pentru fiecare cursant)

Durata: cursul poate fi parcurs de o manieră flexibilă în aproximativ 4 – 5 ore (cu posibilitatea de oprire și reluare).

Cursul este disponibil oricând, fără a fi nevoie de prezența dumneavoastră fizică sau fără a face deplasări în acest sens. De asemenea, cursul permite flexibilitatea de a parcurge informațile în ritmul propriu și în momentul oportun pentru dumneavoastră. Veți putea reveni oricând asupra filmelor și documentațiilor atașate.

Pachetul de curs online oferă posibilitatea de personalizare a conținutului la specificul cursanților. Acest lucru se poate realiza print-o sesiune de întrebări și răspunsuri punctuale, în vederea unei bune aplicări a informațiilor dobândite în activitatea practică ulterioară.

Fiecare participant va obține o diplomă de atestare a competențelor dobândite, însoțit de supliment descriptiv conform O.G. 129/2000. Acest certificat se oferă de către GDPR Complet împreună cu Centrul pentru Protecția Datelor din cadrul Universității Petru Maior Tg-Mureș și atestă competența în aplicarea cu succes a reglementărilor GDPR.

Dorești să participi la acest curs sau ai întrebări?

COMPETENŢELE pe care le vor însuşi cursanţii pe parcursul cursului online

Cunoștiintele dobândite cu privire la protejarea datelor cu caracter personal, în cadrul cursului, sunt exacte și precise, la elaborarea lor participând atât cadre universitare cât și specialiști în protecția datelor. Structura cursului este una amplă, care acoperă toate subiectele necesare implementării GDPR la nivel de organizație.

 • Introducere în GDPR

 • Elemente generale privind protecția datelor cu caracter personal

  • Istoricul reglementărilor ( Directiva 95/46, CEDO, Carta Drepturilor Fundamentale, GDPR)
  • Noțiuni specifice
  • Resurse
 • Principiile protecției datelor cu caracter personal

 • Legalitatea prelucrării. Consimțământul

 • Operatorul de date cu caracter personal și evidența prelucrărilor

 • Notificarea încălcărilor de securitate

 • Impactul GDPR asupra relațiilor de muncă

 • GDPR în domeniul relațiilor de muncă – Aprofundare

 • Responsabilul cu protecția datelor (caracter obligatoriu, caracteristici, atribuții)

 • Regimul sancționator impus de GDPR

 • Elemente de jurisprudență

 • Cartografierea datelor cu caracter personal

 • Concluzii

PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI DATELOR

Pachetele de servicii sunt oferite de Amplusnet în parteneriat cu Centrul pentru Protecția Datelor, înființat de Departamentul de Drept şi Administraţie Publică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative a Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş. Centrul face parte din reţeaua guvernamentală Erris (https://erris.gov.ro/Data-Protection-Centre).

Centrul pentru Protecţia Datelor Personale are în componenţa sa specialişti cu o experienţă de peste 20 de ani în domeniul protecţiei drepturilor fundamentale, cu o pregătire vastă dobândită în cadrul naţional şi internaţional. Expertiza lor se grupează pe trei domenii: domeniul legal; domeniul informatic și domeniul managerial.

Cursurile se vor desfășura în cadrul Universității “Petru Maior” din Târgu-Mureș. Participanții vor primi certificări și diplome în funcție de cursul absolvit. Mai jos găsiti o listă completă a tuturor modulelor disponibile.

Conferința Internațională „Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti” – Ediția I – 17-18 martie 2018

Cursurile vor urmări atribuțiile responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal prin prisma articolelor 37 și 39 din Regulamentul General 679/2016 privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR).

PROTECŢIA DATELOR ÎN DOMENIUL MEDICAL ŞI SECTORUL SANITAR

16 FEBRUARIE 2018  •   TAXA DE PARTICIPARE: 1000 RON + TVA

Prelucrarea în siguranță a datelor cu caracter personal din domeniul medical și din sectorul sanitar reprezintă atât o necesitate cât și o mare responsabilitate din partea cadrelor medicale, private sau publice, la nivel național.

Modulul privind protecţia datelor personale în domeniul medical şi a sectorului sanitar vizează spitalele aparţinând statului, spitalele din mediul privat, medicii din domeniul public, medicii din domeniul privat, administratorii cabinetelor medicale private, tehnicienii din domeniul medical, personalul tehnico-administrativ din spitale, producătorii de medicamente, furnizorii de medicamente și produse medicale etc.

Aplică online   

PROTECȚIA DATELOR ÎN DOMENIUL CULTELOR RELIGIOASE

23 FEBRUARIE 2018  •   TAXA DE PARTICIPARE: 1000 RON + TVA

Modulul  privind protecţia datelor personale în domeniul Cultelor Religioase vizează toate cultele religioase recunoscute oficial în România, potrivit prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă.

Aplică online   

PROTECŢIA DATELOR ÎN DOMENIUL INFORMATIC/DIGITAL

2 MARTIE 2018  •   TAXA DE PARTICIPARE: 1800 RON

Dezvoltarea tehnologică şi utilizarea pe scară largă a sistemelor informatice a atras în mediul socio-economic şi o serie de riscuri. Regulamentul General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal vizează o protecție reală a sistemelor informatice și nu doar asigurarea securizării lor.

Acest modul urmărește pregătirea temeinică a responsabilului cu protecția datelor din domeniul informatic, punându-se accent pe principalele atribuții ale acestuia stabilite prin prisma articolelor 37 și 39 din cadrul Regulamentului.

Aplică online   

PROTECŢIA DATELOR ÎN DOMENIUL PROFESIILOR LIBERALE ȘI JURIDICE

9 MARTIE 2018  •   TAXA DE PARTICIPARE: 1000 RON + TVA

Modulul  privind protecţia datelor personale în domeniul profesiilor liberale și juridice vizează profesii/ocupaţii precum: arhitect, asistent medical generalist, asitent medical, auditor energetic pentru clădiri,  auditor financiar, biochimist în sistemul sanitar, biolog în sistemul sanitar, chimist în sistemul sanitar, conservator, consilier în proprietate industrială, consultant fiscal, contabil autorizat, detectiv particular, diriginte de şantier, expert contabil, expert criminalist, expert tehnic judiciar, expert tehnic extrajudiciar, evaluator autorizat, farmacist, fizio-kinetoterapeut, geodez, interpret limbaj mimico-gestual, logoped, moaşă, mediator, medic, medic dentist, medic veterinar, optician-optometrist, practician în medicină complementară/alternativă, restaurator, sociolog, specialist în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, tehnician de proteze şi orteze, tehnician de proteze auditive, tehnician de aparatură medicală, traducător/interpret autorizat de ministerul justiţiei, avocat, executor judecătoresc, notar public, practician în insolvenţă etc.

Aplică online   

PROTECŢIA DATELOR ÎN ACTIVITATEA PARTIDELOR POLITICE

16 MARTIE 2018  •   TAXA DE PARTICIPARE: 1000 RON + TVA

Modulul privind protecţia datelor personale în domeniul partidelor politice vizează toate formaţiunile politice de la nivel central sau local, indiferent dacă au atins sau nu pragul electoral.

Aplică online   

PROTECŢIA DATELOR ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE ŞI SIGURANŢEI NAŢIONALE

23 MARTIE 2018  •   TAXA DE PARTICIPARE: 1250 RON + TVA

Modulul privind protecţia datelor personale în domeniul siguranţei naţionale vizează aşa cum prevede art. 6 din Legea nr. 51/1991 „Organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale sunt: Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, precum şi Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei, prin structuri interne specializate.”

Aplică online   

PROTECŢIA DATELOR ÎN SISTEMUL DE JUSTIȚIE

30 MARTIE 2018  •   TAXA DE PARTICIPARE: 1000 RON + TVA

Modulul  privind protecţia datelor personale în sistemul de justiţie vizează toate instituţiile care fac parte din acest sistem. În conformitate cu dispozițiile Constituției României, autoritatea judecătorească este alcătuită din instanțele judecătorești, Ministerul Public și Consiliul Superior ai Magistraturii. Acestea sunt reprezentate în teritoriu de organisme precum : Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Curțile de apel, Tribunalele, Judecătoriile, Institutul Național al Magistraturii, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Managementul datelor personale în sistemul de justiţie prezintă particularităţi, chiar dacă GDPR nu îi este aplicabil, standardele sale trebuie să fie cunoscute atât pentru efectuarea unui act de justiţie de calitate, cât şi pentru buna funcţionare a activităţii instituţionale.

Aplică online   

PROTECŢIA DATELOR ÎN DOMENIUL ENERGETIC

9 FEBRUARIE 2018  •   TAXA DE PARTICIPARE: 1000 RON + TVA

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către companiile din domeniul energetic presupune orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Acest modul pregătește Responsabilul cu Protecția Datelor din cadrul unei companii energetice, punându-se accent pe atribuțiile prevăzute de articolele 37 și 39 din Regulamentul General 679/2016 privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR).

Aplică online   

PROTECŢIA DATELOR ÎN DOMENIUL BANCAR ŞI FINANCIAR NONBANCAR

2 FEBRUARIE 2018  •   TAXA DE PARTICIPARE: 1000 RON + TVA

Modulul privind protecţia datelor personale în domeniul Financiar, Bancar și Nebancar vizează instituţiile financiare precum Direcţiile generale regionale ale Finanţelor Publice, Direcţiile Judeţene de Finanţe Publice, Administraţiile financiare, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instituţiile bancare precum Banca Națională a României, băncile comerciale, organizaţii bancare, băncile investiţionale, băncile de comerţ exterior, băncile ipotecare, casele de economii, instituţiile nebancare cum sunt societăţile de asigurări, fondurile de pensii şi alte asemenea prevăzute de Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare.

Aplică online   

PROTECŢIA DATELOR ÎN DOMENIUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

18-19 IANUARIE 2018  •   TAXA DE PARTICIPARE: 1000 RON + TVA

Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția datelor impune autorităților publice obligații foarte clare, una dintre acestea fiind aceea de a avea o persoană angajată sau de a contracta o firmă specializată, în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor.

Modulul privind protecţia datelor personale în domeniul administraţiei publice vizează pregătirea Responsabilului cu protecția datelor din cadrul autorităţilor administrației publice centrale precum Administraţia Prezidenţială, Guvernul, ministerele împreună cu instituţiile de resort, autorităţilor administrației publice locale precum consilii judeţene, consilii locale, primării, dar și alte instituții ale statului.

Aplică online   

PROTECŢIA DATELOR ÎN ACTIVITATEA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

25-26 IANUARIE   •  TAXA DE PARTICIPARE: 1000 RON + TVA

În vederea asigurării confidenţialității şi securității datelor, Regulamentul General privind Protecția Datelor aplicabilă din 25 mai 2018 impune întreprinderilor mici şi mijlocii care colectează, procesează, stochează și transferă date cu caracter personal (fie ale angajaților, fie ale clienților) revizuirea politicilor și procedurilor implementate.

Acest modul urmărește pregătirea temeinică a echipei manageriale/responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, punându-se accent pe principalele atribuții stabilite prin prisma articolelor 37 și 39 din cadrul Regulamentului.

Aplică online   

Dorești să participi la acest curs sau ai întrebări?