Procesul verbal de instruire al angajaților.

Proceduri GDPR pentru IMM-uri și instituții

Cum instruirea angajaților este o parte foarte importantă din conformarea la GDPR, de aceea activitățile de instruire trebuiesc consemnate într-un proces verbal, pe modelul de mai jos.

Nume, prenume Data instruirii GDPR Locația Tip de instruire GDPR Descriere Semnătura
….. ….. …… ….. ….. …..

Ca tip de instruire poți trece introducere în GDPR, instruire teoretică, instruire practică, instruire periodică.
Iar la descriere se vor trece detalii cu privire la grupul de participanți, durata sesiunii și tematica abordată.