Notă de informare cu privire la prelucarea datelor cu caracter personal al angajaților

Proceduri GDPR pentru IMM-uri și instituții

Una din principalele măsuri pe care o companie sau instituție trebuie să le ia este să le comunice angajaților faptul că li se prelucrează datele cu caracter personal. Găsești mai jos un exemplu pe cum ar trebui fomulată respectiva nota de informare.

Notă de informare cu privire la prelucarea datelor cu caracter personal al angajaților

Subscrisa (date comapanie)

Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. În temeiul noului Regulament Privind Protecța Datelor cu Caracter Personal vă informăm următoarele:

Colectăm date cu caracter personal în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • În vederea încheierii și executării unui contract de muncă.
 • Pentru a ne conforma legislației;
 • Pentru plata salariilor;
 • Pentru acordarea drepturilor legale;
 • Pentru supravegherea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
 • Pentru prevenirea fraudelor;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
 • Alte scopuri:

Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi
Anumite informații, precum numele, prenumele, data nașterii, copie C.I., CNP, adeverințe medicale sunt obligatorii pentru a putea încheia contractul de muncă.

Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale
În anumite situații, prelucrarea datelor este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, ca de exemplu păstrarea statelor de plată pe o durată de 50 de ani sau păstrarea contractelor de muncă pe o durată de 75 de ani.

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter personal aveți și următoarele drepturi:

 • Dreptul de retragere a consimțământului
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
 • Dreptul de acces la datele cu carcater personal
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a te adresa justiției
 • Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere