Comunitatea DPOCategorie: Institutii PubliceVoiam să vă întreb dacă trebuie încheiat un Acord GDPR de Operator -Operator cu ONRC-ul ? Avem contract pentru servicii – abonament Recom online.
IntrebariCursanti Echipa asked 6 ani ago
1 Answers
Cazac Dumitru answered 6 ani ago

Având în vedere faptul că platforma Recom online este adminsitrată de către ONRC, dvs aveți calitatea de client. Prin urmare, aveți semnat un contract (tip, se presupune că nu poate fi modificat) care, în cazul în care operatorul este conform RGPD, trebuie să conțină clauze privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. Este puțin probabil ca ONRC să încheie astfel de Acorduri de confidențialitate cu clienții săi. De regulă, în astfel de situații, fie se acceptă termenii contractuali, fie nu.