Comunitatea DPOCategorie: MonitorizareAnulare hotărâre asociatie de proprietari supraveghere video
IntrebariCursanti Echipa asked 5 ani ago

S-a votat in adunarea asociatiei de proprietari sa se puna camere video pentru supravegherea blocului si a imprejurarilor. Eu nu doresc asa ceva. Am vreo solutie pentru a anula acea hotarare?

1 Answers
Darius Farcas answered 5 ani ago

Bună ziua,

Adesea când trecem pe trotuar sau prin parcări ale blocurilor de locuințe din localitate întâlnim câte o piesă sau mai multe piese ale sistemelor de supraveghere video instalate de diferiții particulari sau asociații de proprietari. Uneori acestea sunt fixate în interiorul lifturilor, pe casa scărilor sau alte locații de acest gen. Este important de știut însă cadrul legal general și specific în domeniu, în special de aici înainte. Are vreo incidență Regulamentul General privind Protecția Datelor?

În fapt, trebuie să observăm că Asociația de proprietari nostru utilizează un sistem de monitorizare de tipul „televiziune cu circuit închis” (CCTV) și că el care și-a instalat un sistem propriu de monitorizare ce vizează strict domeniul public, și anume parcarea blocului și intrarea în bloc, ori alteori, partea de condominium din cadrul blocurilor. Având în vedere că locația și imaginile înregistrate sunt date cu caracter personal Asociație, se aduce atingere vieții private a oricărei persoane fizice care se află în perimetrul supravegheat video sau care a intrat în acest perimetru. Fiind o colectare de imagini într-un scop determinat, organizată și sistematizată prin mijloace automate, într-o manieră mai mult sau mai puțin sofisticată în funcție de performanțele tehnice ale sistemului și de modul de organizare a prelucrării sub aspectul resursei umane alocate, aceste activități intră sub incidența Regulamentului General privind Protecția Datelor și trebuie să îndeplinească cerințele de acolo: informare; legalitate; minimizarea datelor; ștergerea după îndeplinirea scopului etc.

Sub aspectul aplicabilității RGPD se impune constatarea că o asociație de proprietari este un operator de date care intră sub incidența articolului 2 alin. (1) din RGPD coroborat cu art. 4 pct. (7), deoarece realizează o prelucrare de date organizat, în cadrul unui sistem de evidență prin mijloace automatizate, combinat uneori cu mijloace neautomatizate(spre exemplu, atunci când sistemul de supraveghere este dublat de vizionarea înregistrării de către o persoană cu atribuții într-un mod constant și cu o periodicitate specifică, eventual chiar instantaneu).

Articolul 5 (1) din RGPD pretinde pentru conformitate ca prelucrarea de date să fie realizată în mod legal, echitabil și transparent. Din această perspectivă trebuie analizate următoarele problematici: instalarea se face în mod legal (ex. a existat o majoritate a colocatarilor prezenți pt vot, minim 50%+1? procesele verbale au fost semnate și comunicate tuturor colocatarilor? Art. 26 din Legea 230/2007 Organizarii și funcționarii asociației de proprietari: Dacă o hotărâre a adunării generale este contrară legii, statutului sau acordului de asociere a asociației de proprietari ori este de natură să producă daune intereselor proprietarilor, aceștia pot ataca în justiție respectiva hotărâre, în termen de 45 de zile de la adoptarea acesteia. Acționarea în justiție nu întrerupe executarea hotărârii decât în cazul în care instanța dispune suspendarea acesteia.

Pe lângă acestea, Asociația devenind operator, trebuie să facă o campanie de informare cu privire la această prelucrare, la drepturile persoanelor vizate ex:

 Dreptul de acces (Art. 15 RGPD);

 Dreptul la ștergerea datelor „dreptul de a fi uitat” (Art. 17 (RGPD);

 Dreptul la restricționarea prelucrării (Art. 17 RGPD);

 Dreptul la opoziție (Art. 21 RGPD);

 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (Art. 22 RGPD).

Dumneavoastră vă puteți opune acestei prelucrări!

Cum? Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor prevede la articolul 10 alin. (1) că „Autoritățile administrației publice locale organizează în cadrul aparatului de specialitate al primarului un compartiment specializat în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari.” Astfel că în subordinea Primăriei / Consiliului Local ar trebui să existe un astfel de serviciu unde să depuneți o petiție cu privire la această situație.

Darius Farcas replied 5 ani ago

***p.s.***Opoziția față de prelucrări se va face prin adresarea în scris către Asociația de proprietari