Comunitatea DPOCategorie: Aspecte generalerolul Serviciului extern pentru situatii de urgenta
Mihaela Gospodin asked 4 ani ago

Potrivit legii privind apararea impotriva incendiilor, administratorul unei societati are obligatia să asigure constituirea serviciului de urgenţă privat, ori să externalizeze, respectiv sa încheie contract cu un alt serviciu de urgenţă, care isi va obtine aviz sector de competenta pentru obiectivul societatii beneficiare.

In exercitarea atributiilor prevazute in contract, serviciul extern prelucreaza o serie de date cu caracter personal (ex: datele angajatilor societatii beneficiare prelucrate cu ocazia efectuarii instructajelor specifice sau cu ocazia cercetarii anumitor evenimente – incendii, accidente chimice, etc)

Ce rol are serviciul extern in prelucrarea acestor date?

1 Answers
Darius Farcas answered 4 ani ago

Bună ziua,

din descriere, putem înțelege următoarea situație: există un operator de date A, a cărei activitate specifică este relementată de legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, acest operator, externalizează serviciile prin contract societății B, care preia obligațiile prevăzute de lege. Societatea B, în vederea îndeplinirii contractului prelucrează anumite date.

În acest sens, a se vedea relația Operator – Persoană împuternicită. Societatea B va putea să prelucreze acele date, în temeiul contractului încheiat, cu oferirea de garanții (măsuri tehnice și organizatorice) că va respecta toate indicațiile date de Operatorul A, le va prelucra doar în acel scop, nu le va reține mai mult decât necesar etc.

Sper că am răspuns întrebării.

Toate cele bune