Comunitatea DPOCategory: Aspecte generaleLa ce se referă termenul ,,prelucrare”?
IntrebariCursanti Staff asked 3 years ago
1 Answers
Nicolae Ploesteanu answered 3 years ago

Potrivit art. 4 alin. 2 GDPR, „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.